Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System regulacji wodnej

BIOGEST GmbH

Ogranicznik przepływu "Alpheus typ AT" ma za zadnie ograniczać przepływ systemu zasilania wodą o wczesniej określonej wartości poprzez połączenie przegubu kątowego igus® oraz głowicy przegubowej, zawór kulisty i kontrolny mają umożliwiać ciągły przepływ niezależnie od poziomu wody.

Odporne na korozję

Do stosowania w kontakcie z płynami

Więcej o zastosowanych produktach

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.