Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System kinematyczny dla samochodów

manus® 2005

Obrotowa platforma załadowcza z jedynie dwoama punktami łączenia przy jednocesnej tolerancji regulacji konstrukcji. Oscylujące łożysko kulkowe jest stosowane w punktach akceptacji. Łożysko to zapewnia regulacje tolerancji platformy załadowczej do panelowania bocznego. ”

Thomas Huhle, Inties Automotive Näher GmbH, Hessigheim

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®