Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szybkość jest kluczowa.

Produkcja stali

W tym zastosowaniu stal jest produkowana przez całą dobę. Stal musi być transportowana szybko, aby zapobiec zbyt szybkiemu schłodzeniu podczas procesu produkcyjnego i umożliwić dalszą obróbkę. Szybkość przesuwu wynosi 5 metrów na sekundę. Metalowy prowadnik używany wcześniej do zasilania w zakładzie często zawodził, ponieważ pękały pojedyncze ogniwa. Zastąpienie tego prowadnika przez polimerowy e-prowadnik igus® znacznie zwiększyło niezawodność instalacji.
Jindal Saw Ltd., Kavish Jethaliya, Midc, Sinner, Indie

Więcej informacji na temat zastosowanych produktów tutaj

Więcej zastosowań z innych dziedzin

Przejdź do strony nagrody vector