Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Roboty przemysłowe

Ten robot nakłada różne materiały na podłogę: Przewody muszą spełniać szczególne wymagania w przypadku robota "Floor Master" - w zależności od nakładanego materiału takiego jak jastrych, cement lub piasek. Testowano różnych dostawców, ale ich produkty zazwyczaj powodowały wadliwe funkcjonowanie. Robot doskonale współpracuje z przewodem sterowniczym chainflex® CF140.UL firmy igus® - jest wystarczająco elastyczny i odporny na zużycie. Dodatkowo stosowane są e-prowadniki serii E14.
 
Maszyny Budowlane Iwona Cłapa, Iwona Cłapa, Wieruszów, Polska

Roboty przemysłowe

Przejdź do zastosowanych produktów tutaj

Więcej zastosowań z innych dziedzin można znaleźć tutaj

Przejdź do nagrody vector