Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Lista detali Microflizz® i wymagane narzędzia

Lista detali (w przypadku jednego elementu kanałowego)

  • Profil aluminiowy
  • 2 płyty pokrywy
  • 8 śrub Torx
  • 4 śruby krzyżakowe
  • 2 kołki metalowe
  • Wstępnie skonfekcjonowany prowadnik z wózkiem
Narzędzia wymagane do montażu
  • Śrubokręt krzyżakowy
  • Śrubokręt Torx, rozmiar 20
  • Młotek z tworzywa sztucznego i z metalu
  • Klucz sześciokątny wewnętrzny, rozmiar 4

 

Montaż szyny pojedynczej z jednym wózkiem

 

1) Płytę pokrywy „zamkniętą” (A) zamocować do zewnętrznego końca kanału prowadzącego (B) przy pomocy czterech śrub Torx (C).

 

2) Wprowadzić e-chain® z wózkiem (D) do kanału tak, aby „skrzydła” prowadnika kablowego były prowadzone w kanale.

 

3) Zamocować element przyłączeniowy (E) od góry przy pomocy śrub krzyżakowych.

 

4) Płytę pokrywy „otwartą” (F) zamocować do drugiego końca kanału prowadzącego przy pomocy czterech śrub Torx (C).

 

Montaż kilku kabli z dwoma wózkami

 

1) Wbić metalowe kołki (G) w żądany bok kanału używając metalowego młotka.

 

2) Umieścić płytę łączącą (H) po tej samej stronie, wsunąć do środka i zamocować gwintowanym kołkiem M6.

 

3) Założyć moduł zasilania (J) i złączyć przy pomocy młotka z tworzywa sztucznego.

 

5) Złączyć pozostały(-e) element(-y) kanału (patrz kroki II,1 i II,2) i dociągnąć 2 śrubę płyty połączeniowej (H).

 

6) Wsunąć pierwszy e-chain® z wózkiem (D) z elementem przyłączeniowym (E) do kanału. Zwrócić uwagę na poprawny kierunek montażu wózka.

 

7) Wprowadzić drugi prowadnik kablowy do kanału (jak II,6)

 

8) Połączyć e-chains® z elementem kanału. Wyrównać, aby zęby odciągu (L) przylegały ściśle do krawędzi linii kanału.

 

9) Połączyć e-chain® z boku poprzez kanał przy pomocy czterech śrub krzyżakowych (po dwie na bok).

 

10) Zamontować płyty pokrywy po obu stronach (wersja „zamknięta”).

 

10) Zmontowany na gotowo Micro flizz® z kilkoma kanałami i dwoma wózkami

 

Wideo montażowe Micro flizz®

Łatwe składanie Micro flizz®

 

Montaż 2 systemów micro flizz®