Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Złączyć e-chains® i E-Tubes

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Zdjąć mostki w miejscach łączenia, wsunąć tylny zaczep pod lekkim kątem.

 
Instrukcje montażu Systemy E4/4

Ścisnąć elementy boczne, w razie potrzeby docisnąć pierwszy element boczny od góry.

 

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Po przeciwnej stronie złączyć elementy boczne, naciskając na zewnętrzną wypustkę.

 

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Zamontować klapki zamykające – wcisnąć śrubokrętem i zatrzasnąć.

 

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Zamontować klips w prowadnikach e-chain® o połowicznych klapkach – docisnąć i zatrzasnąć.

 

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Zamontować pokrywę/spód: dosunąć prowadnik E-Tube pod kątem i zatrzasnąć.

 

oddzielać e-chains® i E-Tubes

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Zdemontować klapki, klipsy, pokrywy i spody w co najmniej dwóch sąsiednich ogniwach, wprowadzić śrubokręt do rowka elementu bocznego. Nut des Seitenteils führen

 

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Rozłączyć, a następnie oddzielić ogniwa.

 

Otwieranie e-chain®

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Zdemontować klapki zamykające – podważyć śrubokrętem.

 

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Zdemontować klips – podważyć śrubokrętem.

 

Otwieranie E-Tube

Instrukcje montażu Systemy E4/4

Zdemontować pokrywę i spód – podważyć śrubokrętem.

 

Instrukcje montażu Systemy E4/4

W celu odchylenia rozłączać tylko po jednej stronie!

 

System E4 - wideo montażowe

 

Jeszcze szybszy montaż z opcjonalną poprzecznicą z szybkim zamknięciem