Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Jakie odciążenie ciągu do jakiego e-prowadnika?

igus® Chainfix

Systemy e-chain® Zaciski Klips Klips Nuggets uchwyt kablowy odciążający
Seria CFX CFXL* Ceownik Poprzeczki   Separator
 triflex®              
 Easy triflex®              
 triflex®              
 easy chain®              
 E/Z200              
 E/Z26              
 E/Z300              
 E2/000              
 1400/1500              NOWOŚĆ! 21.1.Z  
 1450/1480              
 2400/2500              2020.Z  
 2450/2480              2020.ZR  
 2600/2700    X      X      X    262.Z  
 2650/2680    X      X      X    
 3400/3500    X      X      X    301.Z  
 3450/3480    X      X      X    34501.Z  
 255              
 E2              
 R117/118              
 R157/158              1585.01.Z  
 R167/168              1685.01.Z  
 R48              481.ZR  
 R58              
 R68              
 E4.1              
 E4.21              T2103.Z  
 E4.28/R4.28              na życzenie  
 E4.32/H4.32/R4.32    X      X      X    
 E4.42/H4.42/R4.42    X      X      X    
 E4.56/H4.56/R4.56    X        X    X    X  
 E4.80/H4.80/R4.80    X        X    X    X  
 1640/R1608    X          X    
 800    X            
 840          X      
 E4/00              
 210              T2103.Z  
 220/R760              
 280/290/R770    X      X      X    
 380/390/R780    X      X      X    
 400/410/R880    X      X    X    X    
 600/601/R608    X        X      
 640    X        X      
 E4/4              
 2828/2928/R7728    X      X      X    
 3838/3938/R7838    X      X      X    
 4040/4140/R8840    X      X    X    X    
 5050/5150/R9850    X      X    X    X    
 E4/light              
 14040/14140/18840    X      X    X    X    
 14240/14340    X      X      X    
 14550/14650/19050    X      X    X    X    
 15050/15150/19850    X      X    X      
 15250/15350    X      X        
 E6              
 E6.29              E6.29.02.Z  
 R6.29              
 E6.35              E6.35.02.Z  
 E6.40    X      X      X    E6.40.02.Z  
 E6.52    X      X      X    
 R6.52    X      X      X    
 E6.62    X      X      X    
 E6.80L    X      X    X    X    
 E6.80    X      X    X    X    
Zaciski CFXL są zawsze montowane z przodu prowadnika - NIE MOGĄ być zintegrowane z elementami mocującymi KMA w obudowie w profilu C

Grzebienie odciążenia ciągu

Systemy
e-chain®
Oddzielna
część
Oddzielna
część
otwierany
zatrzaskowo
Blokujący Poprzecz- Do Do
Seria 2000 3000 Ceownik ki Poprzeczki triflex® przewody E-Tube
 triflex®                
 Easy triflex®              E33X.XX.2    
 triflex®              33X.XX    
 easy chain®                
 E/Z200    20XX.ZB        2050.Z        
 E/Z26      30XX.ZB            
 E/Z300      30XX.ZB            
 E2/000                
 1400/1500    20XX.ZB              
 1450/1480    20XX.ZB              
 2400/2500    20XX.ZB        2050.Z        
 2450/2480    20XX.ZB              
 2600/2700      30XX.ZB    30XX.ZC    2050.Z    2050.Z      
 2650/2680      30XX.ZB    30XX.ZC      2050.Z*      
 3400/3500      30XX.ZB    30XX.ZC    30XX.Z    30XX.ZS      
 3450/3480      30XX.ZB    30XX.ZC      30XX.ZS*      
 255    20XX.ZB              
 E2                
 R117/118    20XX.ZB              
 R157/158                
 R167/168                
 R48    20XX.ZB              
 R58                5850.Z  
 R68                30XX.Z  
 E4.1                
 E4.21                
 E4.28/R4.28    20XX.ZB          2050.Z      
 E4.32/H4.32/R4.32      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 E4.42/H4.42/R4.42      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 E4.56/H4.56/R4.56        30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS    
 E4.80/H4.80/R4.80        30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS    
 1640/R1608        30XX.ZB          
 800      30XX.ZB            X  
 840      30XX.ZB            
 E4/00                
 210                
 220/R760    20XX.ZB          2050.Z      
 280/290/R770      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 380/390/R780      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 400/410/R880      30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS      
 600/601/R608      30XX.ZB            
 640      30XX.ZB            
 E4/4                
 2828/2928/R7728      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 3838/3938/R7838      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 4040/4140/R8840      30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS      
 5050/5150/R9850      30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS      
 E4/light                
 14040/14140/18840      30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS      
 14240/14340      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 14550/14650/19050      30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS      
 15050/15150/19850      30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS      
 15250/15350      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 E6                
 E6.29    20XX.ZB              
 R6.29    20XX.ZB              
 E6.35    20XX.ZB              
 E6.40    20XX.ZB              
 E6.52      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 R6.52      30XX.ZB    30XX.ZC          
 E6.62      30XX.ZB    30XX.ZC      3850.ZS      
 E6.80L      30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS      
 E6.80      30XX.ZB    30XX.ZC      45XX.ZS