Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu na E-Chain Systemy E2 micro

Łączenie

Instrukcje montażu Systemy E2 micro Przyłożyć i zatrzasnąć

Rozdzielanie

Instrukcje montażu Systemy E2 micro Przekręcić i rozdzielić

Specjalność

Systemy E2 micro Specjalność Micro e-chains® igus® są idealnym partnerem dla najmniejszych promieni gięcia: chainflex® CF98 i CF99 - 4 x d!

Specjalność: B07 i B09

B07 i B09 dwuczęściowe - możliwość rozkładania w promieniu zewnętrznym poprzez elastyczny zawias

Produkty specjalne E2.10 i E2.15