Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

igus® testy na rozciąganie

Zdjęcie 01

 

igus® systemy odciążenia ciągu są testowane w praktyce biorąc pod uwagę wiele parametrów.
Zarówno pod wpływem płynów jak woda lub oleje, lub w bardzo zróżnicowanych temperaturach otoczenia. Połączenie systemów chainflex® z szeroką gamą materiałów płaszcza do kabli i węży jest również wykorzystywane przy testach w laboratorium.

Zdjęcie 01: Testy na rozciąganie zaciski igus® CFX z podwójną rynną

Zdjęcie 02

 

Zdjęcie 02: Testy na odporność na rozciąganie z przewodami chainflex®.

Zdjęcie 03

 

Zdjęcie 03: Testy na odporność na rozciąganie grzebienia odciążenia ciągu igus® z zaciskiem na przewody.

Zdjęcie 04

 

Zdjęcie 04: igus® testy porównawcze trzech różnych odciążeń ciągu - Wnioski: Siła ciągnąca zacisków igus® chainflix jest ponad trzy razy większa w porównaniu do konwencjonalnych systemów odciążenia ciągu.

Testy na rozciąganie z przewodami chainflex®

 

Testy na rozciąganie grzebienia odciążenia ciągu igus® z zaciskiem na przewody

 

igus® testy porównawcze trzech różnych systemów odciążenia ciągu - wnioski: Siła ciągnąca zacisków igus® chainflix jest ponad trzy razy większa w porównaniu do konwencjonalnych systemów odciążenia ciągu.