Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Silne wibracje

Maszyna drążąca

Ta maszyna porusza się głęboko w ziemi i jest wykorzystywana do drążenia tuneli przy wykorzystaniu techniki górniczej. Podczas tego procesu , cały system jest narażony na ekstremalne wibracje i duże zanieczyszczenie. Kilka prowadników igus® e-chain® rodziny E4 jest wykorzystanych tutaj do systemu zasilania energii. Szczególnie interesująca jest aplikacja prowadnika kablowego e-chain® z odwróconym promieniem gięcia i średnicą od kilku do siedmiu metrów.


Herrenknecht AG, Michael Junker,
Schwanau, Niemcy

Tunnel boring machine
Tunnel boring machine

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector