Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® R - Regulacja i montaż

Łożysko swobodne do prowadnicy wałowej

Liniowe łożyska ślizgowe drylin® typu 03 mają duże zalety w zastosowania z równoległymi wałami. Kompensują błędy równoległości i ułożenia dzięki swojej wyjątkowej geometrii i powinny być używane na wale najdalej od napędu.

Sferyczny obszar na zewnętrznym kołnierzy aluminiowych łożysk zapewnia samoregulację. Uniknięto redukcji obciążalności dzięki temu, że zawsze całość powierzchni przylega do wała. Dzięki rozłożeniu obciążenia na całość łożyska, w samoregulujących łożyskach śligowych drylin® nie występują obciążenia krawędziowe. Aby skompensować błędy równoległości, średnica zewnętrzna jest mniejsza od otworu w oprawie (w zależności od rozmiaru) o 0.2 do 0.3 mm. Te łożyska są osadzone elastycznie dzięki zastosowaniu O-ringów. Ten nadmiar pozwala największe możliwe odchylenie od równoległości.

Samoregulujące łożyska drylin® są dostarczane anodowane. Taka powierzchnia gwarantuje maksymalną odporność na zużycie, gdy aluminiowe łożysko porusza się w oprawie w czasie kompensacji niedokładności.

Innym wariantem są oprawy serii OJUM06 LL i RJUM-06 LL. Sposób mocowania łożysk pozwala na kompensację równoległości nawet o ±3 mm. Unikalne zawieszenie oprawy poruszającej się w kierunku Z pozwala na korekcję błędu kąta nawet do 3.5°.

Przy ustalonym luzie i zewnętrznych O-ringach, łożyska samoregulujące drylin® R typu 03 potrafią kompensować błędy równoległości.
Adapter sferyczny drylin® może kompensować błędy równoległości. Anodyzacja zabezpiecza aluminiowy adapter przed zużyciem.
Po lewej: OJUM-06 LL, Po prawej: RJUM-06 LL

Kompensacja niedokładności

Serie RJUM-03 / OJUM-03 +/- 0,5°
Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3,5°

Kompensacja błędu równoległości

Serie RJUM-03 / OJUM-03 +/- 0,1 mm
Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3 mm


Siły mimośrodowe

W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania bezobsługowych łożysk liniowych drylin®, konieczne jest postępowanie według pewnych zaleceń: Jeśli odległość pomiędzy wektorem siły napędowej i łożyskami stałymi jest większa niż dwukrotność rozstawu łożyska (zasada 2:1), wówczas współczynnik tarcia statycznego równy 0,25 może teoretycznie powodować zaciskanie na prowadnicy.
 
Zasada ta obowiązuje niezależnie od wartości obciążenia lub siły napędowej. Tarcie jest zawsze związane z łożyskami sztywnymi. Im większy dystans pomiędzy napędem i łożyskami prowadzącymi tym większy jest poziom zużycia i wymaganej siły napędowej.
 
Nieprzestrzeganie zasady 2:1 podczas pracy liniowych łożysk ślizgowych może powodować nierówną pracę, a nawet zablokowanie systemu. Takich sytuacji często można uniknąć dzięki prostym modyfikacjom.
 
Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie konstrukcji i/lub montażu, proszę skorzystać z naszego wsparcia technicznego.

drylin® R wskazówki konstrukcyjne Zasada 2:1,
1. Łożysko swobodne, 2. Łożysko stałe