Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® D - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® D Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,40
Kolor zielony
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,1
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,08 - 0,26
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,27

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.000 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 72 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 70
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 23
Twardość D w skali Shore'a 78 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +110
Min. Temperatura pracy °C -50
Przewodność cieplna W/m x K 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) K-1 x 10-5 11 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1014 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału


Rys. 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® D


Wykres 01: Dozwolone wartosći PV łożysk iglidur® D ze ścianką grubości 1mm przy pracy bezsmarownej na stalowym wałku, przy 20°C, zainstalowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
Rozwój iglidur® D jako materiału dla łożysk ślizgowych skupiał się na wysokiej wydajności i bardzo niskim koszcie. Ponadto musi on osiągać niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho przy wysokich prędkościach. Ponadto materiał zawierający silikon osiąga skrajnie niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho i w większości przypadków jest wolny od efektu stick-slip.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (23MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera[MPa]
Y = Deformacja [%]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® D maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność.


 
Łożyska z iglidur® D zostały stworzone specjalnie do pracy przy obciążeniach radialnych w zakresie od niskich do średnich. Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® D przy obciążeniach radialnych. Przy rekomendowanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 23 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Deformacja plastyczna jest pomijalna w tym zakresie. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku.


m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1,5 1,1 8
Chwilowa 3 2,1 10
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska iglidur® D są odpowiednie do dużych prędkości ślizgu. Prędkości do 10 m/s są dopuszczalne w ruchu liniowym! Jednakże wartosci te są do uzyskania jedynie przy minimalnym obciążeniu. Podane wartości pokazują prędkości, dla których z powodu tarcia może pojawić się wzrost temperatury do dopuszczalnej długotrwałej temperatury roboczej.


iglidur® D Temperatura aplikacji
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 110 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe + 50 °C
Tabela 03: Ograniczenia temperaturowe

Temperatury

Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® D maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Przy wyższych temperaturach niż +50°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.
 


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Współczynnik tarcia μ
Y = Pobiera [MPa]

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia spada, podobnie jak odporność na zużycie wraz ze wsrostem obciążenia. Dla Ra od 0,4 do 0,6, współczynnik tarcia przyjmuje wartości optymalne.
 

iglidur® D Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: współczynnik tarcia po stali
(Ra = 1 µm, 50 HRC)


Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałków

Na Rys. 06 i 07 przedstawiono podsumowanie wyników badań przeprowadzonych dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® D oraz różnych materiałów wałów.
 
Prosimy się z nami skontaktować, jeśli chcą Państwo zastosować materiał wałka nie zawarty na tej liście.

Informacje odnośnie zużycia Rys. 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z różnymi materiałami wałków p = 2 MPa
 
Y = zużycie [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromowane na twardo
C = V2A
D = St37
 
Niebieskie= obrotowe
Różowe= oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 odporne warunkowo      - brak odporności

Wszystkie specyfikacje podano dla temperatury pokojowej [+20°C]
Tabela 05: odporność tworzywa iglidur® D na substancje chemiczne


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1014 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1014 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® D sa odporne na słabe kwasy, zasady jak również na paliwa i wszelkiego rodzaju środki smarujące.
 

Promieniowanie radioaktywne

łożyska iglidur® D sa odporne na promieniowanie radioaktywne aż do 3 x 10² Gy.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® D są odporne na promieniowanie UV, jednakże własności trybologiczne pogarszają się podczas długotrwałego naświetlania.

Próżnia

iglidur® D w próżni ulega procesowi odgazowywania. Zastosowanie w próżni jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® D są izolatorami.

Program dostaw

Łożyska iglidur® D są produkowane zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Prosimy o kontakt w razie pytań odnośnie wykorzystania łożysk iglidur® D jako alternatywy dla iglidur® J.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,3 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,1 wagi-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® D

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Zawartość wilgoci łożysk ślizgowych iglidur® J wynosi w standardowych warunkach klimatycznych około 0,3%. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,1 %. Niska absorbcja wilgoci zezwala na uzycie w środowikach mokrych.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® D
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 do 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 do 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 do 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® D to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9).
 
Łożyska są zaprojektowane do wciskania do obudowy z tolerancją h7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10.