Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® - Współczynniki tarcia

A = małych obciążeniach
B = dużych obciążeń

Wykres 12: Współczynnik tarcia pod różnymi obciążeniami

 

Wykres 11: Współczynniki łożysk iglidur® dla ewentualnie idealnego wykończenia powierzchni i niskich obciążeń, p = 0,75 Mpa

 
Współczynniki tarcia

Łożyska ślizgowe iglidur® mają właściwości samosmarujące dzięki zastosowaniu cząstek smarów stałych. Smary stałe obniżają współczynnik tarcia łożyska przez co wzmacnia odporność na zużycie. Współczynnik tarcia, zwłaszcza współczynnik µ, jest proporcjonalny do siły normalnej i określa jaką siłe należy przyłożyć aby poruszyć jedno ciało względem drugiego. W zależności od tego, czy ciało rusza z pozycji spoczynku lub utrzymuje już istniejący ruch, należy rozróżnić pomiędzy współczynnikiem tarcia statycznego i ślizgowego.

Współczynniki tarcia i rodzaje powierzchni

Związek pomiędzy współczynnikami tarcia i wykończeniem powierzchni pary ślizgowej jest interesujący. Można sprecyzować, że tarcie jest produktem różnych komponentów.

Jeżeli, któraś powierzchnia jest zbyt chropowata procesy ścierania mogą odegrać dość znacząca rolę podczas pracy. Niewielkie nierówności, które mogą zaczepiać o siebie muszą zostać usunięte. Jeżeli powierzchnie są zbyt gładkie oznacza to większą przyczepność, a powierzchnie dobrze do siebie przywierają. Wyższe siły niż wymagane są wtedy potrzebne do wprawienia w ruch, jest to wynik zwiększenia się wartości współczynnika tarcia. Efekt drgań ściernych może być wynikiem dużej różnicy pomiędzy tarciem statycznym a ślizgowym oraz wysokiej tendencji do adhezji pary ślizgowej. Uwidacznia się to w postaci wyboistej pracy łożyska i można to zauważyć po głośnym piszczeniu. Zaobserwowano, iż takie hałasy można wyeliminować poprzez zastoswanie wałów o większej chropowatości. W aplikacjach z tendencją do drgań ściernych - powolne ruchy, silne rezonanse obudowy - idealne wykończenie powierzchni (chropowatość) wałów powinny być brane pod uwagę.

Rysunek 09: Test tarcia w laboratorium igus®