Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® - Współczynniki tarcia


Współczynniki tarcia przy różnych obciążeniach A = niskie obciążenie
B = wysokie obciążenie
 
Współczynniki tarcia przy różnych obciążeniach
Współczynniki tarcia łożysk ślizgowych iglidur przy zalecanym wykończeniu powierzchni wału i niskim obciążeniu Współczynniki tarcia łożysk ślizgowych iglidur przy zalecanym wykończeniu powierzchni wału i niskim obciążeniu, p = 0,75 MPa

Łożyska ślizgowe iglidur są samosmarowe dzięki dodaniu smarów stałych. Stałe smary obniżają współczynnik tarcia łożysk ślizgowych, a tym samym zwiększają odporność na zużycie. Współczynnik tarcia μ jest proporcjonalny do "normalnej siły" i określa, jaka siła jest potrzebna do poruszania się elementu w stosunku do drugiego. W zależności od tego, czy aplikacja zaczyna się od pozycji stacjonarnej, czy ruch jest w toku i wymaga utrzymania, rozróżnia się statyczny i dynamiczny współczynnik tarcia.

Współczynniki tarcia i rodzaje powierzchni

Poniżej przedstawiono zależność między współczynnikiem tarcia a wykończeniem powierzchni materiałów wału. Jest oczywiste, że wielkość tarcia jest zależna od różnych czynników.
 
Jeśli wał jest zbyt chropowaty, poziomy ścierania odgrywają ważną rolę. Małe obszary nierówności, które mogą blokować się ze sobą muszą być usunięte z powierzchni. Gdy współpracujące powierzchnie są za gładkie, wynikiem jest wyższa przyczepność powodująca przyklejanie się powierzchni. Potrzebne są zatem wyższe siły napędowe, aby przezwyciężyć przyczepność spowodowaną wyższym współczynnikiem tarcia. Efekt stick-slip może być wynikiem dużej różnicy pomiędzy statycznym a dynamicznym tarciem oraz tendencją wyższej przyczepności dla materiałów o powierzchniach matowych. Efekt stick-slip również pojawia się przy pracy przerywanej i może powodować piszczenie. Z analizy testów, wynika, iż te odgłosy mogą być wyeliminowane przez zastosowanie wałów o wyższej chropowatości. Tak więc w zastosowaniach, które mają zagrożenie efektu stick-slip - powolne ruchy oraz wysokie drgania oprawy - należy zwrócić uwagę na optymalną chropowatość wałów.
 

Analiza tarcia w laboratorium igus Analiza tarcia w laboratorium igus