Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® - obciążalność

X = Temperatura [°C]
Y= Nacisk powierzchniowy [MPa]

 

X = Temperatura [°C]
Y= Nacisk powierzchniowy [MPa]

Pozycje 02 i 03: Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy zależy od temperatury

 

X = Pobiera [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]

Wykres 04: Zużycie łożysk iglidur® dla średnich i dużych obciążeń

 
Nacisk powierzchniowy

Obciążenie działające ne łożysko jest przedstawione w postaci ciśnienia powierzchniowego (p) na Mpa (odpowiada N/mm2). Wraz z nim obciążenie promieniowe jest rozłożone na powierzchni łożyska.

Łożysko promieniowe: p = F/d1 * b1

Dla łozysk osiowych obciążenia wzrasta odpowienio.

Łożysko osiowe: p = F/(d22 - d12) * π/4

gdzie:

F Obciążenie w N
d1 Wewntryna średnica łożyska w mm
b1 Długość łożyska w mm
d2 Średnica zewnetrzna łożsyka w mm

Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy

Charakterystyczna wartość materiałów iglidur® to maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy [p], statyczny przy +20℃. Indywidualne łożyska iglidur® bardzo wyraźnie różnią się od siebie w tej kwestii. Charakterystyczna wartość [p] podaje wartość nośną łożyska, które bez problemu może długotrwale tolerować to obciążenie bez żadnych uszkodzeń. Wartość ta określa jedynie obciążenie statyczne; przy tym obciążeniu dopuszczalne są jedynie bardzo wolne prędkości ruchu - do 0,01 m/s. Wyższe obciążenia są możliwe, jeśli czas trwania nacisku jest krótki. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny.

Obciążenie i temperatura

Wykres 02 i 03 przedstawiają maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy łożysk iglidur® przez temperaturę.

Ze wzrostem temperatury, wartośc ta się zmniejsza w sposób ciągły. Należy wykorzystać możliwość obliczenia łożysk iglidur® pod kątem wykrycia takich zjawisk lub określić wartości rzeczywiste występujących temperatur podczas testów.

Obciążenie i prędkość

Ze zmniejszającym się obciążeniem radialnym, łożysko zwiększa dozwoloną prędkość powierzchniową. Produkt może być rozumiany jako miara ogrzania łożyska od obciążenia [p] i prędkości [v], tak zwana wartość pv. Ta zależność jest wyjaśniona na diagramie pv, kóry możńa znaleźć dla każdego materiału iglidur® na początku każdej sekcji.

Wykres 05-07: Zużycie łożysk iglidur® przy niskich obciążeniach

 
Obciążenie i zużycie

Obciążenie łożyska wpływa na jego żywotność. Następujący schemat przedstawia zużycie materiałów łożysk iglidur®. Dobrze jest mieć na uwadze, że do każdego obciążenia istnieje idealne łożysko. Zużycie jest przesdtawione jako wskaźnik zużycia [μm/km].

Obciążenie i współczynnik tarcia

Wraz ze wzrostem obciążenia, współczynnik tarcia łożyska zazwyczaj zmniejsza się. W zależności tej, zarówno materiał jak i powierzchnia wałka są jednakowo istotne.