Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® - wartość p x v oraz smarowanieTabela 02: Współczynniki przewodności cieplnej materialu wałów oraz gniazd

Materiał Przewodność cieplna
Stal 46
Aluminium 204
Żeliwo 58
V2A 16
Ceramika 1,4
Plastik 0,24


X = cykl pracy[min]
Y = współczynnik korygujący

A = 4-razy
B = 3-rzy
C = 2-rzy
D = 1-raz

Wykres 09: Współczynnik korygujący dopuszczalnej wartości PV przez usługę przerywaną

Tabela 03: Korekcja dozwolonej wartości p x v poprzez smarowanie

Smarowanie Współczynnik korekcji
Praca na sucho 1
Podczas montażu 1,3
Ciągłe, tłuszcz 2
Ciągłe, woda 4
Ciągłe, olej 5

wartośc p x v

Przydatność produktu opiera się na wartości iloczynu przyłożonego obciążenia [p] oraz prędkości poslizgu [v]. Wartośc p x v można określić jako miarę ciepła wydzielanego przez tarcie łożyska o czop i można ją użyć jako narzędzie analityczne do określenia przydatności łozyska dla danej aplikacji. Dopuszczalna wartość p x v jest zależna od materiału, po którym łożysko się slizga, temperatury zewnętrznej oraz czasu pracy.

Dozwolona wartość p x v

gdzie:

K1, K2 Stałe dla rozproszania ciepła
  (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
s Grubość ścianki łożyska w mm
b1 Długość łożyska w mm
μ Współczynnik tarcia
λs Przewodność cieplna czopa
λk Przewodność cieplna łożyska
ΔT (Ta - T u)
Tu Temperatura otoczenia
Ta Max. Tempereatura otoczenia

Współczynnik korekcji

Dozwolona wartośc p x v może zostac zwiekszona podczas działania nieciągłego ( z przerwami ), jeśli temperatura łozyska nie osiągnęła całkowicie maksymalnej ze względu na krótki czas pracy. Testy udowodniły, że mamy do czynienia z takim przypadkim gdy praca trwa poniżej 10 min. Im krótszy czas pracy, tym naturalnie wyższą temperaturę możemy osiągnąć.
Ważnym czynnikiem jest tutaj stosunek czasu pracy do czasu przerwy. Oczywistym jest, iż dłuższy czas przerwy korzystnie wpływa na chłodzenie. Poszczególne krzywe na Wykresie 09 przedstawiają różne współczynniki ("3 razy" oznacza że przerwa jest 3 razy dłuższa)

Smarowanie

Mimo, iż łożyska ślizgowe iglidur® są zaprojektowane do pracy na sucho, dobrze tolerują powszechne smary, oleje oraz tłuszcze. Jednorazowe posmarowanie podczas rozruchu poprawia pracę, redukując współczynnik tarcia oraz ilośc ciepła wytwarzanego podczas ruchu. Poprzez to, smarowanie zwiększa dozwoloną obciążalność łożyska. Istnieje wiele wyników testów dotyczących zastosowania ze smarowaniem. Prosimy o kontakt w celu uzyskania tych wyników. Tabela 03 pokazuje wspł. Korekcji dla wartości p x v w przypadku zastosowania smarowania.