Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® - Materiały czopów

Zdjęcie 12: Testy na współczynnik zużycia przy ruchu wahliwym dla niskich obciążeń

 

Y = Zużycie [μm/km]


Wykres 15: Zużycie dla wałka ze stali Cf53, p = 0,75 MPa, v = 0,50 m/s Ra = 0,20 μm

 

Y = Zużycie [μm/km]


Wykres 16: Zużycie dla wałka ze stali V2A, p = 0,75 MPa, v = 0,50 m/s Ra = 0,20 μm

 
Materiały wałów

Wałek poza łożyskiem jest najbardziej ważnym elementem zespołu łożyskowego. Jest on w bezpośrednim kontakcie z łożyskiem i tak jak ono obciążony momentem względnym. Ogólnie rzecz biorąc wałek również podlega zużyciu aczkolwiek nowoczesne zespoły łożyskowe sa zaprojektowane w ten sposób by zużycie wałka było na tyle niskie, iż jest ono nie do zarejestrowania poprzez tradycyjne metody badawcze. Tak jak większość istotnych parametrów wałki mogą się różnić twardością oraz chropowatościa powierzchni.

Współczynniki tarcia


Twardość wałka odgrywa ważną rolę. W mniej twardych wałach, wygładzenie wałka następuje szybko w okresie wstępnym. Warstwy abrazyjne się ścierają i powierzchnia formuje się na nowo. Dla niektórych materiałów ma to efekt pozytywny, odporność na zużycie polimeru zwieksza się.

Główne materiały wałów są wymienione, a wybrane materiały iglidur® porównane w sąsiednich diagramach. Dla łatwiejszego porównania skala osi zużycia jest jednakowa na wszystkich wykresach.

Szczególnie imponujące jest niskie zużycie systemów z twardochromowanymi wałami. Ten bardzo twardy i gładki wałek działa w korzystny sposób w wielu parach łożyskowych. Zużycie wielu łożysk iglidur® jest mniejsze z tym wałem niż z każdym innymi elementem ślizgowym. Należy jednak rozważyć, iż z powodu niskiej głebokości utwardzenia, ryzyko wystąpienia drgań ciernych jest szczególnie wysokie dla wałków chromowanych.

Y = Zużycie [μm/km]


Wykres 16: Zużycie dla wałka ze stali V2A, p = 0,75 MPa, v = 0,50 m/s Ra = 0,20 μm

 

Y = Zużycie [μm/km]


Wykres 18: Zużycie dla wałka chromowanego, p = 0,75 MPa, v = 0,50 m/s Ra = 0,20 μm

 

Y = Zużycie [μm/km]


Wykres 20: Zużycie dla obrobionego wałka stalowego, p = 0,75 MPa, v = 0,50 m/s Ra = 0,20 μm

 

Y = Zużycie [μm/km]


Wykres 17: Zużycie dla wałka ze stali St37, p = 0,75 MPa, v = 0,50 m/s Ra = 0,20 μm

 

Y = Zużycie [μm/km]


Wykres 19: Zużycie dla aluminiowego wałka twardoanodowanego, p = 0,75 MPa, v = 0,50 m/s Ra = 0,20 μm

 

Y = Zużycie [μm/km]


Wykres 21: Zużycie dla wałka ze stali X90,p = 0,75 MPa, v = 0,50 m/s Ra = 0,20 μm