Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zameykanie samochodu

manus® 2005

"Podczas spełniania wszystkich wymagań, zastosowanie pary łożysk plastikowych z elastycznym kołnierzem odegrało tu znaczącą rolę, co umożliwiło bezluzowy montaż haka zamykającego. Zastosowanie dwóch łożysk iglidur® było wymagane do zapobiegnięcia przemieszczaniu w czasie transportu i obsługi.

Alexander Kantor, HS Genion GmbH, Krailling

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®