Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

e-chain® tor dźwigów

Firma igus® wyposażyła 12 dźwigów portowych w Azji w e-chain®

Dzięki doświadczeniu roboczemu w stosowaniu do odległości przesuwania ponad 441 m w Malezji firma igus® rozpoczyna nowy projekt w Azji dotyczący dwunastu dźwigów STS wyposażonych w łańcuchy energii Serii 5050R 17.300.0. Wszystkie systemy łańcuchów energii zainstalowane w kanale w podłodze zostały wyposażone w koryta prowadnic ze stali nierdzewnej. Odległość przesunięcia tych dźwigów wynoszą do 500 m.

Nowe standardy długich przesunięć.

e-chain® długości 260 m (także długość kabli plus długość połączeń) przynoszą trzy pojedyncze rdzenie, jeden przewód uziemienia oraz kabel światłowodu z zakresu produktów chainflex®. Celem było rozwinięcie systemu zasilania energią, który może obsługiwać długie przesunięcia z użyciem kabli przeznaczonych do łańcuchów energii.

System monitoringu on-line PPDS

Wraz z tym złożonym i bardzo nowoczesnym projektem firma igus® zainstalowała nowy tak zwany "PPDS" system monitoringu online w celu zapobiegania uszkodzeniom i przestojom. System monitoruje siły ściskania oraz wytrzymałość na rozciąganie łańcuchów energii oraz wzmacnia bezpieczeństwo obsługi dzięki konserwacji prewencyjnej oraz dokładne dopasowanie systemu. System porównuje dane siły ściskania oraz wytrzymałości na rozciąganie cztery razy na sekundę z wcześniej określonymi danymi. W przypadku wystąpienia błędu natychmiast jest automatycznie generowany komunikat alarmowy i wysyłany na przykład e-mailem lub SMS-em. Analiza komunikatu błędu może być wykonana w każdym z wybranych miejsc. Zapamiętane dane mogą także być pobrane i zanalizowane retrospektywnie za okres trzech miesięcy.

System e-chain® firmy igus zasilania energii i dostawy danych setnego i głównego wózka

Łańcuchy energii zamontowane w dźwigach STS w Antwerpii

 
Informacje techniczne PPDS

Wprowadzenie danych:
Docelowe/rzeczywiste porównanie wartości siły ramienia holowniczego, mierzony cztery razy na sekundę, w odniesieniu do pozycji systemu łańcucha energii.

Opcja wymiany danych:
funkcja e-mail wysyła ostrzeżenie zgodnie z definicją – SMS-em, e-mailem lub faksem. Wymiana danych online lub zdalnie e-mailem

Zapisywanie danych:
Opcje odczytu danych systemowych, retrospektywnie do trzech miesięcy wstecz. kość pamięci 128 MB. Alternatywnie: Wyniki danych zależnie od zdarzenia w pamięci modemu.

Dokładny widok koryta

Łańcuch energii z pojedynczym rdzeniem o średnim napięciu oraz kabel światłowodu chainflex® firmy igus®

 
Zalety dla budowniczych dźwigów

Główny pojazd nowych dźwigów STS przesuwa się z prędkością 240 m/min. Użyte rolkowe łańcuchy energii firmy igus® do transmisji danych i energii. W niniejszym zastosowaniu przy dużej prędkości nie jest konieczne stosowanie dodatkowego sterowania systemów napędu łańcuchów. Inną zaletą w porównaniu z systemem konwencjonalnym jest zmniejszenie masy, jaką można uzyskać w systemie napędu pojazdu i kabinie dźwigu. Do każdego setnego pojazdu znajduje się także rolkowy łańcuch energii na dźwigu. Te dwa łańcuchy działają w jednym systemie koryt. Punkt montażu setnego wózka po stronie wody znajduje się na maszcie, dlatego główny wózek może nadal pracować przy podniesionym maszcie. Setki mogą być także przesuwane, gdy jest podniesiony maszt.

Dane techniczne nowego łańcucha do pracy z dużym obciążeniem

Techniczne innowacje w porównaniu do igus® Serii 5050

Powierzchnie systemu kołka i otworu zwiększone o 120%

Średnica kołków zwiększona z 40 do 45 mm

Wzmocnienie materiału części bocznych zwiększone z 22 do 29,5 mm

Nowy promień systemu zatrzasku ustalającego z cztery razy dłuższą powierzchnią zatrzasku ustalającego dodatkowo zwiększają grubość i okres żywotności. Wyższa wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie dotyczy także nowego E4/4 HD e-chain®.

More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.