Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Obliczenia długości e-chain® i naprężenia wstępnego

Obliczenia długości łańcucha

Jeżeli punkt nieruchomy łańcucha energ. znajduje się w środku przesuwu, długość e-chain®LK jest obliczona przy użyciu połowy długości przesuwu i dodaniu wartości "K" promienia gięcia. (Wartość "K" znajduje się w tabeli katalogu). Umieszczenie punktu nieruchomego w środku przesuwu jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem ponieważ wymaga on najkrótszego łańcucha energetycznego, węży i kabli.

Ten wzór obowiązuje zasadniczo dla wszystkich rodzajów wbudowania, gdy punkt nieruchomy znajduje się w środku drogi przesuwu.

 

Ten wzór obowiązuje wówczas, gdy punkt nieruchomy znajduje się poza środkiem drogi przesuwu.

 
 

Lokalizacja punktu nieruchomego na środku drogi przesuwu jest zawsze najlepszym rozwiązaniem.

LK = Długość prowadnika kablowego
S = Droga przesuwu
R = Promień gięcia
ΔM = Odchylenie punktu środkowego
K = R * π + (2 x T)
(wartość K bierze się z danych tabeli
dla poszczególnych serii igus®)
H = Nominalna wysokość wbudowania
HF = Wymagana wysokość wbudowania

Naprężenie wstępne

Naprężenie wstępne oznacza podniesienie górnego odcinka prowadnika cięgna w zakresie długości samonośnej. Wszystkie serie Systemów prowadników przewodów igus® są produkowane z naprężeniem wstępnym, bez naprężenia na zamówienie. Naprężenie wstępne zapewnia większe długości samonośne i zwiększa trwałość systemu oraz bezpieczeństwo pracy. W rozdziale wymiarów instalacji poszczególnych łańcuchów energetycznych, znajdziesz wymiar HF, który określa wymaganą wysokość wbudowania, z uwzględnieniem naprężenia wstępnego. W przypadku ograniczonego miejsca możemy na Państwa życzenie dostarczyć Prowadniki przewodów “bez naprężenia wstępnego” są one jednak mniej obciążalne. Prosimy o kontakt z naszym biurem igus®.

- Specjalne łańcuchy energ. "NC" bez naprężenia wstępnego są także dostępne. Prosimy o kontakt z igus®

Wymagana wysokość wbudowania. - uzależniona jest od naprężenia wstępnego łańcucha e-chain®. Wartości HF wysokości wbudowania znajdują się na stronach poszczególnych produktów,

Zasada naprężenia wstępnego w systemach Prowadników Przewodów igus® e-chains®HF = wymagana przestrzeń wbudowania