Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Gotowy, zmontowany system dostawy energii do maszyn do cięcia laserowego

Nastawienie na dynamikę i precyzję

Zalety cięcia laserowego doprowadzone do punktu z szybkością błyskawicy. Dotyczy bardzo elastycznej technologii. Nawet zamówienia małych ilości mogą być oszczędnie przetwarzane na linii cięcia laserowego. Narzędzie nie muszą być wykonywane z wyprzedzeniem. Wykończenie krawędzi nie jest konieczne. Ponadto, możliwa jest elastyczność odnośnie grubości płyty i szerokości taśmy materiałów. Uniwersalny i elastyczny w użytkowaniu system cięcia laserowego Byspeed 3015 do formatu płyt 3 x 1,5 m jest na rynku od 2001r. Maksymalne przyspieszenie osi wynosi 30 m/s² lub 150 m/min. co odpowiada przeciążeniu 3g. W zależności od źródła lasera w tej instalacji można ciąć stal od 0,5 do 25 mm, stal bez rdzy do 15 mm a aluminium do 12 mm.

Wysokie wymagania odnośnie dostawcy

Stosowane są gotowe, zmontowane systemy zasilania energią rozprowadzane pod nazwą readychain®. Specyfikacja problemów spowodowała zaopatrywanie się w jednym źródle, co w drastyczny sposób obniżyło liczbę dostawców. Firma igus® odpowiadała za rozwój maszyny do cięcia laserowego. Ze względu na nadzwyczaj wysokie wymagania, łańcuch energii musi być stabilny, wzmocniony i nie za ciężki. Łańcuch jest obciążony bardzo dużymi poprzecznymi przyspieszeniami na osi Y. Wszystkie czynniki fizyczne działają na łańcuch energii, co oznacza czyste naprężenia. Gotowy, zmontowany system zasilania energią jest wypełniony wieloma kablami sterowania i napędowymi. Kabel silnika do osi Y ma więc największe znaczenie. Jest to kabel o największej średnicy. Międzynarodowe ukierunkowanie maszyny cięcia laserowego odgrywa główną rolę w napełnianiu.

Bystronic Laser AG

Deszcz iskier podczas cięcia laserowego

 
Dokładnie na czas w miejscu instalacji

W dostawie z gotowym, zmontowanym systemem łańcucha readychain®, ma znaczenie też proces Kaban, który jest stosowany w firmie Bystronic. Firma igus® jest zaangażowana w utrzymanie gotowej, odpowiedniej ilości zmontowanych systemów łańcuchów energii i dostawę ich do fabryki w oznaczonym okresie czasu. Z tego powodu firma igus® może reagować elastycznie na wymagania Bystronic. System zasilania energią jest więc na miejscu instalacji dokładnie na czas gdy ma być montowany. Ponadto igus® stosuje niezwrotne opakowania, które można po prostu wyrzucić bez konsekwencji finansowych. System taki skraca czas instalacji w Bystronics; nie musi być magazynowany i rośnie jego dostępność.

Dostawa dokładnie na czas

Proste opakowanie bez kosztów usuwania – efekt procesu kankan.

 
More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.