Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® J350 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® J350 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,44
Kolor żółty
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,6
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,01 - 0,20
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,45

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.000 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 55 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 60
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 60
Twardość D w skali Shore'a 80 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +180
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +220
Min. Temperatura pracy °C -100
Przewodność cieplna W/m x K 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1010 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® J350 o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]

iglidur® J350 łączy dobrą odporność na zużycie, elastyczność i odporność temperaturową w uniwersalny materiał iglidur® o szerokim spektrum zastosowań.


Wyk. 02: Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy w zależność od temperatury (60MPa dla 20°C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[%]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J350. Wykres 02 ilustruje tą zależność.

Łożyska ślizgowe iglidur® J350 są odpowiednie dla dużych i średnich obciążeń. Wyk. 03 pokazuje odkształcenie łożyska pod wpływem temperatury. Zachowanie materiałów pod wpływem krótkotrwałej temperatury ukazano tutajj. Różna temperatura otoczenia pozwala zaoobserwować to tylko od około 60MPa.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1,3 1 4
Chwilowa 3 2,3 8
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska iglidur® J350 są odpowiednie do niskich i średnich prędkości, zarówno w aplikacjach obrotowych i oscylujących. Wartości zużycia są dużo lepsze w aplikacjach obrotowych. Ruch liniowy także może być stosowany z łożyskami iglidur® J350.


iglidur® J350 Temperatura aplikacji
Minimalna -100°C
Maksymalna ciągła +180 °C
Maksymalna chwilowa +220 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe +140 °C
Tabela 03: Ograniczenia temperaturowe

Temperatury

Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Współczynnik zużycia łożysk iglidur® J350 zmienia się tylko niewiele przy wysokich temperaturach. Czasami zużycie spada nawet w 100°C. Przy wyższych temperaturach niż +140°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 1 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynniki tarcia dla iglidur® J350 w pracy na sucho są na bardzo dobrym poziomie. Znacznie się zmniejszają przy wyższych prędkościach powierzchniowych. To korzystnie wpływa na żywotność łożysk w pracy ciągłej przy wysokich prędkościach powierzchniowych. Wykres 04 ilustruje tą zależność. Szczególnie przy obciążeniach większych niż 2 MPa, łożyska iglidur® J350 sprawdzają się o wiele lepiej niż inne łożyska w aplikacjach obrotowych.


Wykres 06: Współczynniki tarcia zależnie od powierzchni wałka ( stal Cf53 )

X = Wykończenie powierzchni wałka RA [μm]
Y = Współczynnik tarcia μ

Materiały wałów

Na Rysunku 06 i 07 przedstawiono zestawienie wyników testów przy różnych materiałach dla wałów. Łożyska ślizgowe iglidur® J350 są odpowiednie dla wszystkich materiałów ślizgowych. Kojarzenie z materiałem może przyjść do głowy po zobaczeniu testów zużycia:iglidur'u ® J350 na V2A Nie ma wielu łożysk, które są tak dopasowane do raczej trudnych wałków ze stali nierdzewnej (V2A) i osiągać najlepsze wartości zużycia. Doskonałe rezultatayy są również widoczne przy użyciu wałków z anodyzowanego aluminium. Jeżeli wymagany materiał dla wałów nie jest tutaj uwzględniony, należy się z nami skontaktować.

iglidur® J350 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynniki tarcia μ 0,1–0,2 0,09 0,04 0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia łożyska iglidur® J350 na stali (Ra = 1 µm, 50 RHC)

Rys. 07 Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych z różnymi materiałami Rysunek 07: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = zużycie [μm/km]
 
A = Alu HC
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowane na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Średnia Odporność
Alkohole +
Węglowodory + to 0
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy + to 0
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +
+ odporne      0 częściowo odporne      - brak odporności Tabela 05: Odporność na substancje chemiczne łożysk iglidur® J350

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® J350 są izolatorami elektrycznymi.

Opór właściwy objętościowy > 1013 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1010 Ω

Odporność na substancje chemiczne

Łożyska ślizgowe iglidur® J350 są odporne na rozcieńczone kwasy i alkalia, alkohole, detergenty i smarowanie. Łożyska iglidur® J350 jest wrażliwy na estry, ketony, chlorowane węglowodany, aromaty i spolaryzowane rozpuszczalniki.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® J350 są odporne na dawkę promieniowania 2 · 10² Gy.

odporne na promieniowanie UV

Łożyska iglidur® J350 są częściowo odporne na promienie UV.

Próżnia

W próżni łożysko iglidur® J350 jest odgazowywane w bardzo małym stopniu. Praca w próżni jest możliwa jedynie dla suchego łożyska.


Maksymalna absorbcja wilgoci
dla +23 °C/50 % r. F. 0,3 waga-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,6 waga-%
Tabela 06: Absorpcja wilgoci przez łożyska iglidur® J350

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorbcja wilgoci

Absorpcja wilgoci iglidur®'u J350 jest niska i może być pominięta przy używaniu standardowych łożysk. Nawet przy pełnym nasyceniu iglidur® J350 nie pochłania więcej niż 1.6% wody.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® J350
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 do 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 do 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 do 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 do 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 do 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montażowe

Łożyska iglidur® J350 są łożyskami standardowymi dla wałów z tolerancją h (zalecana jest minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po instalacji oyzska w gniezdzie o średnicy nominalnej, wewętrzna średnica łożyska dopasowuje się do tolerancji F10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).