Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® R - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® R Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,39
Kolor Ciemno czerwony
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,1
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,09 - 0,25
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,27

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 1.950 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 70 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 68
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 23
Twardość D w skali Shore'a 77 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +110
Min. Temperatura pracy °C -50
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® R o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
Rozwój iglidur® R jako materiału łożyskowego skupiał się na wysokiej wydajności i bardzo niskim koszcie. Szczególnie w przypadku pracy na sucho uzyskiwane muszą być niskie współczynniki tarcia i zużycia. Materiał wolny od PTFE i silikonu osiąga bardzo niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho i w większości przypadków jest wolny od efektu stick-slip.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (23MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® R maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność.


Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® R przy obciążeniach radialnych. Poniżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 23 Mpa, deformacja wynosi do 4 %. Deformacja plastyczna jest pomijalna w tym zakresie. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 0,8 0,6 3,5
Chwilowa 1,2 1 5

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska iglidur® R są przystosowane do dużych prędkości poślizgu. Prędkości do 10 m/s są dopuszczalne w ruchu liniowym! Jednakże wartosci te są do uzyskania jedynie przy minimalnym obciążeniu. Przedstawione wartości określają dopuszczalne prędkości, przy których dopuszcza się wzrost temperatury aż do tej określanej jako dopuszczalna ciągła.


iglidur® R Temperatura robocza
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 110 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 50 °C

Tabela 03: Temperaturowe granice iglidur®'u R

Temperatury

Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® R maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Przy wyższych temperaturach niż +50°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia spada, podobnie jak odporność na zużycie wraz ze wsrostem obciążenia. Tworzywo iglidur® R jest odpowiednie do zastosowań, gdzie wysokie wartości pv powstają głównie na skutek wysokich prędkości powierzchniowych, a w mniejszym stopniu na skutek nacisku powierzchniowego. Mniej wyrażna jest zależność współczynnika tarcia łożysk iglidur® R od powierzchni tarcia.
 

iglidur® R Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,09 - 0,25 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnika tarcia materiału iglidur® R dla stali (Ra = 1 μm, 50 HRC).

Rys. 05: Współczynniki tarcia w zależności od obciążenia Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0.01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, obciążenie p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiał wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, anodyzowane na twardo
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Na Rys. 06 i 07 przedstawiono podsumowanie wyników badań przeprowadzonych dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® R oraz różnych materiałów wałów. Przy 0,3 m/s i 1 MPa wałki X90 i Cf53 są najlepszymi elementami współpracującymi. Ze wzrastajacym obciążeniem łozyska iglidur® R maja najmniejsze zużycie z wałkami Cf53 i V2A. W aplikacjach oscylujących , wałek twardo-chromowany jest najlepszą parą ślizgową.
Jeżeli wymagany materiał dla wałów nie jest tutaj uwzględniony, należy się z nami skontaktować.

Rys. 07: Zużycie w zastosowaniach wahliwych i oscylacyjnych Rys. 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i wahliwych przy stałym obciążeniu z różnymi materiałami wałków p = 2 MPa
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromowane na twardo
C = V2A
D = St37
 
różowe = obrotowe
niebieskie = oscylacyjne

Średnia Odporność
Alkohole +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporny      0 odporny warunkowo      - nieodporny

Tabela 05: Odporność chemiczna iglidur® R


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1012 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1012 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® mogą być używane w róznych warunkach środowiskowych i w kontakcie z wieloma chemikaliami. Tabela 05 : przegląd odporności chemicznej łożysk iglidur® R w temperaturze pokojowej.

Promieniowanie radioaktywne

łożyska iglidur® R sa odporne na promieniowanie radioaktywne aż do 3 x 10² Gy.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® R są odporne na promieniowanie UV, jednakże własności trybologiczne pogarszają się podczas długotrwałego naświetlania.

Próżnia

iglidur® R w próżni ulega procesowi odgazowywania. Zastosowanie w próżni jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® R są izolatorami.


Maksymalna absorpcja wilgoci
W +23 °C/50 % r. h. 0,2 % wag.
Maks. absorpcja wody 1,1 % wag.

Tabela 06: Absorpcja wilgoci przez iglidur® R

Pochłanianie wilgoci

Absorbcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur® R wynosi około 0,2% w standardowych warunkach. Nasycenie graniczne przy zanurzeniu w wodzie wynosi 1,1%. Należy brać to pod uwagę w zastosowaniach tego typu.

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® R
E10 [mm]
Obudowa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 do 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 do 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 do 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur® R według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® R to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).