Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® W360 – dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® W360 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,34
Kolor żółty
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,6
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,07 - 0,21
wartość pv, maks. (na sucho) MPa x m/s 0,35

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 3.829 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 119 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa n. r.
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 75
Twardość D, Shore'a n. r. DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +180
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +200
Minimalna temperatura aplikacji °C -40
Przewodność termiczna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 6 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: Właściwości materiału


iglidur W360
 
 
Rys. 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® W360 przy pracy na sucho i stalowym wałku dla +20°C.
 
X = Prędkość posuwu [m/s]
Y = Obciążenie [MPa]

absorpcja wilgoci / pochłanianie wilgoci


 
Absorpcja wilgoci dla iglidur® W360 jest niska i może być pominięta w zastosowaniu w środowisku wilgotnym. Jednakże, przy kompletnym nasyceniu 1,6% zastosowania pod wodą są bardzo ograniczone.


iglidur W360 Rys. 02: zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w zależności od temperatury (60 MPa przy +20°C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Nacisk [MPa]
iglidur W360 Rys. 03 Odkształcenie pod wpływem obciążęnia i temperatury
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Odkształcenie [%]

Własności mechaniczne

Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® M360. Wykres 02 ilustruje tą zależność. W temperaturze +180 °C nacisk powierzchniowy nadal wynosi 10 MPa. Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych.

Łożyska iglidur® W360 są odpowiednie do szerokiego zakresu obciążeń. Rysunek 03 przedstawia deformację pod wpływem temperatury. Zachowanie materiałów w przy krótkim naprężeniu przedstawiono w tym miejscu.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s obrotowy Oscylacyjna Liniowy
Stała 1,2 0,9 3,0
Chwilowa 2,7 2,0 5,0

Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Łożyska ślizgowe iglidur® W360 są odpowiednie do niskich i średnich prędkości, zarówno w ruchu obrotowym i oscylującym. Ruchy liniowe mogą być z powodzeniem realizowane z iglidur® W360.


Temperatury

Odporność temperaturowa iglidur® W360 powoduje, że jest to uniwersalny materiał łożysk ślizgowych odpowiednich do różnych przemysłów. Temperatury aplikacji do +220 °C są dopuszczalne krótkoterminowo. Proszę mieć na uwadze, że temperatura powyżej +90 °C może powodować zmniejszenie naprężeń wewnętrznych materiału i utratę wcisku, przez co konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wypadaniem z gniazda.


iglidur® W360 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,07 - 0,21 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Tabela 04: współczynnik tarcia po stali (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tarcie i zużycie

Współczynniki tarcia iglidur® W360 w pracy na sucho ze stalą, posiadają bardzo dobre wartości. Pozostają bardzo stabilne nawet przy niskich poziomach prędkości. Rysunek 04 wyjasnia tą zależność. Ze wzrostem obciążenia współczynnik tarcia znacznie spada, szczególnie do około 15 MPa (Rys. 05).

Rys. 04 Współczynniki tarcia Rysunek 04: współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa
 
X = Prędkość ślizgu [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Rys. 05 Współczynniki tarcia Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia v=0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Rys. 06 Współczynniki tarcia Rysunek 06: współczynniki tarcia w zależności od powierzchni wałka (wałek CF53)
 
X = powierzchnia wałka Ra [μm]
Y = Współczynnik tarcia μ

Materiały wałków

W przypadku iglidur® W360, chropowatość powierzchni wałka nie ma w zakresie do 1,6 MPa praktycznie wpływu na współczynnik tarcia (Rys. 06) Rysunek 07 przedstawia podsumowanie wyników badań dla różnych materiałów wałków. Łożyska ślizgowe iglidur® W360 są odpowiednie dla wszystkich elementów poślizgowych. Przkładowo, podczas pracy obrotowej z obciążeniem 1 MPa, wszystkie wałki z twardo chromowanego aluminium, CF53 i stali nierdzewnej wyróżniają się w pracy. Sytuacja wygląda podobnie dla innych obciążeń lub ruchów wahliwych. Jeżeli wymagany materiał dla wałów nie jest tutaj uwzględniony, należy się z nami skontaktować.

Zużycie, praca obrotowa Rysunek 07: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Średni Odporność
Alkohol 0 to -
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy 0 to -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +
+ Odporne     0 Warunkowo odporne      - Nieodporne
 
Wszystkie specyfikacje w temperaturze pokojowej [20°C]
Tabela 02: Odporność chemiczna łożysk iglidur® W360

Pozostałe właściwości

Promieniowanie radioaktywne Łożyska iglidur® W360 są odporne na promieniowanie o natężeniu do 2 • 102 Gy.
 
 
odporne na promieniowanie UV Łożyska ślizgowe igubal® W360 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV.
 
 
PróżniaW próżni łożysko iglidur® W360 odgazowuje się tylko do bardzo niskiego poziomu. Praca w próżni jest możliwa jedynie dla suchego łożyska.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® W360
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030

Tabela 05: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska ślizgowe iglidur® W360 to łożyska standardowe do wałków o tolerancji h (rekomendowany minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10.