Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wyszukiwarka produktów igubal® dla właściwego łożyska sferycznego


Wyszukiwarka produktów przenosi szybko do właściwego rozwiązania.

Klikając w zdjęcie produktu przeniosą się Państwo do katalogu produktów.
Możesz znaleźć więcej szczegółów o przydatności i żywotności łożysk sferycznych igubal® w systemie eksperckim.

Przykłady aplikacji łożysk sferycznych igubal® i dalsze informacje.

NIP: PL 113-21-95-805
Regon 016202613
XIII Wydz. Gosp.
KRS 0000073158
Kapitał Zakładowy 200 000zł, Kapitał wpłacony w całości
Tel. +48(22)8635770
E-mail: info@igus.pl