Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Manipulator robota

Dwa roboty zajmują się wierceniem i nitowaniem kadłubów samolotów przed montażem końcowym. Kadłub o średnicy 4 m to konstrukcja stawiająca wyzwanie. W obecnym wykonaniu na każdym boku ramienia robota przymocowano równolegle dwa prowadniki. Takie rozwiązanie zapewnia zwiększoną dostępność pomimo złożonych geometrii oraz dużej liczby prowadzonych przewodów i węży. To ostatnie pozwala z jednej strony na podawanie elementów łączących w zastosowaniu, a z drugiej na jednoczesne odsysanie powstającego pyłu. Korzyści: zwiększona przestrzeń robocza oraz brak kolizji pomiędzy kadłubem a manipulatorem robota.
 
LOXIN

LOXIN
LOXIN
LOXIN
LOXIN

Zastosowane produkty

Więcej zastosowań

Przejdź do strony konkursu o nagrody vector