Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Specyfikacja materiału iglidur® A181

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® A181 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,38
Kolor niebieski
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,10 - 0,21
wartości pv (na sucho) MPa x m/s 0,31

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 1.913 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 48 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 60
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 31
Twardość D, Shore'a 76 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +110
Minimalna temperatura aplikacji °C -50
Przewodność termiczna [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm < 1012 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω < 1012 DIN 53482
Tabela 01: Właściwości materiału 
 
Rys. 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® A181 z grubością ścianki 1 mm dla pracy na sucho przy stalowym wałku, w +20°C, dla instalacji w stalowej oprawie.
 
X = prędkość ślizgu [m/s]
Y = obciążenie [MPa]


 
Dzięki ich charakterystyce techncznej i zgodności z odpowiednimi przepisami łożyska ślizgowe iglidur® A181 są przeznaczone do stosowania do technologii spożywczej. Bezpośrednio porównywalne do iglidur® A180 w zakresie odporności na temperaturę i czynniki, iglidur® A181 są kolejnym udoskonaleniem odporności na zużycie w większości zastosowań.


Rys. 02: zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w zależności od temperatury (31 MPa przy +20°C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Nacisk [MPa]
Rys. 03 Odkształcenie pod wpływem obciążęnia i temperatury
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Odkształcenie [%]

Własności mechaniczne

Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A181. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych.
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® A181 przy obciążeniach radialnych.


m/s obrotowy Oscylacyjna Liniowy
Stała 0,8 0,6 3,5
Chwilowa 1,2 1,0 5,0
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® A181 ma zastosowanie dla niskich prędkości poślizgu. Maksymalne prędkości to 0,8 m/s ( ruchy obrotowe ) i 3,5 m/s ( ruchy liniowe )dla pracy ciągłej na sucho. Podane wartości w tabeli 02 wskazują granice, przy których długoterminowo dopuszczalna temperatura wzrasta z powodu powstania grzania przez tarcie. W praktyce te wartości ograniczające nie zawsze są osiągane na skutek występowania oddziaływań.


iglidur® A181 Temperatura aplikacji
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 110 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe + 60 °C
Tabela 03: Ograniczenia temperaturowe

Temperatury

Dzięki odporności na długotrwałe wysokie temperatury rzędu +90°C możliwe jest użycie w wielu zastosowaniach w branży spożywczej. Rysunek 02 przedstawia spadek wytrzymałości na ściskanie wraz ze wzrostem temperatury. Dla temperatury uwzględnione musi zostać dodatkowe grzanie przez tarcie w systemie łożyskowym. Przy wyższych temperaturach niż +60°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.


Rysunek 04: współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa
 
X = Prędkość ślizgu [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia v=0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia i odporność na zużycie zmieniają się z parametrami aplikacji (Rys. 04 i 05) Dla łożysk iglidur® A181, zmiana współczynnika tarcia μ zależy od prędkości powierzchniowej, a wykończenie powierzchni wałka jest nieznaczne w tym względzie.

iglidur® A181 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,10 - 0,21 0,08 0,03 0,04

Tabela 04: Współczynniki tarcia po stali (Ra = 1 µm, 50 HRC)


Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiał wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, anodyzowane na twardo
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałków

Rysunek 06 prezentuje podsumowanie wyników testów pracy różnych materiałów wałków, które były przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® A181 podczas pracy na sucho Specjalny nacisk w przemyśle spożywczym jest kładziony na typy wałków odpornych na korozję. Rys.06 przedstawia, że w połączeniu z takmi wałkami osiągane mogą być niskie stopnie zużycia. Jak dla wielu innych materiałów iglidur® stopień zużycia zwiększa się w raz ze zwiększeniem rotacji (Rys. 07).

Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Zużycie dla zastosowań oscylacyjnych i obrotowych z materiałem wałka Cf53 w zależności
 
A = obrotowe
B = oscylacyjne od obciążenia
 
X = obciążenie [MPa]
Y = zużycie [μm/km]
 

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje podano dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność na chemikalia


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy < 1012 Ωcm
Oporność powierzchniowa < 1012 Ω
Łożyska iglidur® A181 są izolatorami elektrycznymi.

Odporność na substancje chemiczne

Łożyska iglidur® A181 mogą być używane w różnych warunkach pracy oraz w kontakcie z wieloma chemikaliami. Tabela 05 zawiera informacje ogólne odnośnie odporności chemicznej łożysk iglidur® A181 w temperaturze pokojowej.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® A181 są odporne na dawkę promieniowania 2 · 10² Gy.

odporne na promieniowanie UV

Łożyska ślizgowe iglidur® A181 są trwale odporne na działanie promieniowania UV.

Próżnia

W przypadku zastosowań w próżni potencjalnie występująca zawartość wilgoci jest odgazowywana. Z tego powodu łożyska suche są odpowiednie do stosowania w próżni.


Całkowita absorpcja wilgoci dla iglidur A181

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,2 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,3 wagi-%
Tabela 06: Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci

Łożyska iglidur® A181 absorbują do 0,2% wody z atmosfery (+23°C, 50% wilgotność atmosferyczna względna), podczas gdy nasycone wodą absorbują 1,3%.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® A181
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 do 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® A181 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10.