Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® L250 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® L250 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,50
Kolor Beżowy
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,7 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 3,9
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą μ 0,08–0,19
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,4

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 1.950 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 67 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 47
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 45
Twardość D w skali Shore'a 68 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +180
Chwilowa wyższa temperatura otoczenia1) °C +200
Min. Temperatura pracy °C -40
Przewodność cieplna W/m x K 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) K-1 x 10-5 10 DIN 53482

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482
1) Bez dodatkowego obciążenia; brad ruchu ślizgowego; relaksacja nie wykluczona.
Tabela 01: Dane materiału

Wykres 01: Dozowlone wartości PV łożysk iglidur® L250 o ściance grubości 1mm, bez smarowania, na stalowym wałku, przy temperaturze 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
iglidur® L250 jest materiałem łożyskowych dla dużych prędkości obrotowych, szybkich ruchów poślizgowych i niskich współczynników tarcia. iglidur® L250 zapewnia te własności szczególnie przy niskich obciążeniach. Obszar zastosowań to: wiatraki, małe silniki itp..


Nacisk powierzchniowy w zależności od temperatury Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (45MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® L250. Wykres 02 ilustruje tą zależność.

Odkształcenie przy obciążeniu i temperaturach Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[%]

Rysunek 03 przedstawia elastyczną deformację iglidur® L250 podczas obciążeń radialnych. Przy rekomendowanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 45 MPa w temperaturze pokojowej odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Deformacja plastyczna jest pomijalna w tym zakresie. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1 0,7 2
Chwilowa 1,5 1,1 3
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® L250 został stworzony z myslą o dużych prędkościach poślizgu przy niskich obciążeniach. Poza ograniczeniem fizycznym, ustawionym wcześniej przez ogrzewanie łożyska, współczynniki tarcia też są ograniczone w przypadku powstania gwałtownych przyspieszeń obwodowych o dużej prędkości i osiągają swoje limity wcześniej. Maksymalne prędkości są podane w tabeli 02.


iglidur® L250 Temperatura robocza
Minimalna - 40 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 180 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 55 °C

Tabela 03: Granice temperaturowe iglidur®'u L250

Temperatury

Łożyska iglidur® L250 można używac w temperaturze do 180° C krótkotrwale. Należy pamiętać, iż dodatkowe zapezpieczenie łożyska w gniezdzie jest wymagane już przy 55° C. Wyższe temperatury mogą powodować utratę ciasnego pasowania w gniezdzie i powodować ruch łożyska w gniezdzie.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

W połączeniu z wałkami V2A ( najlepsza para ślizgowa ), współczynniki tarcia rzędu 0,14 uzyskuje się już przy niskich obciążeniach. Współczynniki tarcia poniżej 0,1 mierzono dla 10 MPa. (Rys. 04 i 05).

iglidur® L250 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,08 - 0,19 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia iglidur®'u L250 na stali
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiał wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, anodyzowane na twardo
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Jak widać na wykresie 06, wiele wałków jest zalecanych dla niskich prędkości i obciążeń.
 
Dobre współczynniki tarcia dodatkowo są zachowane dla szerokiej gamy rekomendowanych powierzchni ślizgowych wałków. Dla nacisków powyżej 1 Mpa, szczególną uwage należy zwrócić na zastosowany materiał wałka.

Rys. 07: Zużycie dla zastosowań obrotowych i oscylacyjnych dla materiału wałka Rys. 07: Zużycie dla zastosowań oscylacyjnych i obrotowych z materiałem wałka Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Cf53, obrotowe
B = Cf53 oscylacyjne

Średnia Odporność
Alkohole + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady 0
+ odporne      0 częściowo odporne      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje w temperaturze pokojowej [+20°C]
Tabela 05: Odporność na substancje chemiczne łożysk iglidur® L250


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1010 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® L250 sa odporna na rozcieńczone zasady i bardzo słabe kwasy, rozpuszczalniki oraz wszelkiego rodzaju smary.
 

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® L250 są odporne na promieniowanie dla radioaktywności aż do 3 x 104 Gy. Wyższe promieniowanie wpływa na materiał i może prowadzić do pogorszenia właściowości mechanicznych materiału.

Odporność na promienie UV

Łożyska ślizgowe iglidur® L250 mogą zmieniać kolor pod wpływem promieniowania UV. Jednakże, właściwości materiału nie pogarszają się.
 

Próżnia

W aplikacjach w próżni, potencjalnie obecna wilgoć odgazowywuje. Dlatego jedynie suche łozyska iglidur® L250 mogą być stosowane w próżni.

Własności elektryczne

Łozyska sa izolatorami elekrycznymi.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,7 % wag.
Maks. Absorbcja wilgoci 3,9 % wag.

Tabela 06: Absorpcja wilgoci

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Prosimy wziąć pod uwage absorbcje wilgoci materiału w aplikacjach gdzie występuje bardzo mały luz łożyskowy.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® L250
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 do 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 do 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 do 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska ślizgowe iglidur® L250 to łożyska standardowe do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw)