Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® UW160 – dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® UW160 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,04
Kolor szary
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,1 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,1
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,17 - 0,31
wartości pv (na sucho) MPa x m/s 0,22

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 1.349 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 22 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 32
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 15
Twardość D, Shore'a 60 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +100
Minimalna temperatura aplikacji °C -50
Przewodność termiczna [W/m x K] 0,50 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 18 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm >1012 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482 
 
Rys. 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® UW160 z grubością ścianki 1 mm dla pracy na sucho przy stalowym wałku, w +20°C, dla instalacji w stalowej oprawie.
 
X = prędkość ślizgu [m/s]
Y = obciążenie [MPa]

Łożyska iglidur® UW160 zostały opracowane przede wszystkim dla zapewnienia maksymalnej odporności na zużycie w różnych czynnikach i przy pracy ciągłej. W takich zastosowaniach z reguły występują niskie obciążenia radialne i średnie temperatury. Dodatkową korzyścią materiału jest jego odpowiedniość do kontaktu z wodą pitną oraz doskonała odporność na działanie różnych czynników.


Rys. 02: zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w zależności od temperatury (15 MPa przy +20°C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Nacisk [MPa]
Rys. 03 Odkształcenie pod wpływem obciążęnia i temperatury
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Odkształcenie [%]

Własności mechaniczne

Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na nacisk łożysk iglidur® UW160 maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych.
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację materiału iglidur® UW160 przy obciążeniu radialnym.


m/s obrotowy Oscylacyjna Liniowy
Stała 0,3 0,3 1
Chwilowa 0,5 0,4 2,5
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Maksymalna dopuszczalna prędkość powierzchniowa jest wyznaczana przez wynikowe grzanie na skutek tarcia w punkcie łożyskowania. Temperatura może być zwiększana tylko do wartości, która zapewni odpowiednie użycie łożyska pod względem zużycia i integralności wymiarowej. Maksymalne wartości podane w Tabeli 02 mają zastosowanie do pracy na sucho. W przypadku instalacji gdzie ciepło jest wytwarzane tylko w ograniczonym stopniu można uzyskać częściowo większe prędkości dla zastosowań wymagających zanurzenia w wodzie.


iglidur® UW160 Temperatura aplikacji
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 100 °C
Dodatkowe zamocowanie osiowe + 70 °C
Tabela 03: Ograniczenia temperaturowe

Temperatury

iglidur® UW160 został opracowany do stosowania w cieczach w normalnych i średnich zakresach temperatury. Jak w przypadku wszystkich tworzyw termoplastycznych wytrzymałość iglidur® UW160 na ściskanie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta zużycie. Przy wyższych temperaturach niż +70°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.


Rysunek 04: współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
 
X = Prędkość ślizgu [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia v=0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia i odporność na zużycie zmieniają się z parametrami aplikacji. Wpływ prędkości powierzchniowej i wykończenia powierzchni wałka na współczynnik tarcia jest niski, ale wraz ze wzrostem obciążenia radialnego współczynnik tarcia ulega znacznemu zmniejszeniu, szczególnie w zakresie do 7,5 MPa.

iglidur® UW160 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,17 - 0,31 0,08 0,03 0,03

Tabela 04: Współczynniki tarcia po stali (Ra = 1 µm, 50 HRC)


Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych z różnymi materiałami Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiał wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, anodyzowane na twardo
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałków

Na Rys. 06 przedstawiono podsumowanie wyników badań z różnymi materiałami wałków przeprowadzonych w pracy na sucho dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® UW160. Korzystając z przykładu ruchu obrotowego z obciążeniem radialnym 1 MPa i prędkości 0,3 m/s, widoczne jest, że iglidur® UW160 uzyskuje dobre wyniki zużycia dla różnych typów wałków, poza przypadkiem połączenia z wałkami V2A. Widoczne jest również, że dostępne są także inne materiały iglidur®, które to są odpowiedniejsze do pracy na sucho. Tak jak w przypadku wielu innych materiałów iglidur® przeznaczonych do pracy sucho na Rys. 07 widać, że wszystkie pozostałe parametry są takie same a zużycie jest znacznie większe w przypadku obrotów niż ruchów wahadłowych.

Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: ścieranie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Obrotowe | B = Oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa + to 0
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy +
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje podano dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność na chemikalia


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1012 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1012 Ω
Łożyska iglidur® UW160 są izolatorami elektrycznymi.

Odporność na substancje chemiczne

Łożyska ślizgowe iglidur® UW160 cechują się doskonałą odpornością na chemikalia. iglidur® UW160 nie ulega uszkodzeniu na skutek działania większości kwasów organicznych i nieorganicznych oraz zasad a także środków smarujących.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® UW160 są odporne na dawkę promieniowania 3 · 102 Gy.

odporne na promieniowanie UV

Łożyska iglidur® UW160 są warunkowo odporne na działanie promieniowania UV.

Próżnia

W przypadku zastosowań w próżni potencjalnie występująca zawartość wilgoci jest odgazowywana. Z tego powodu łożyska iglidur® UW160 są odpowiednie do stosowania w próżni.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,1 % wag.
Maks. Absorbcja wilgoci 0,1 % wag.
Tabela 06: Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur® UW160 wynosi w standardowych warunkach klimatycznych około 0,1%. Nasycenie graniczne w wodzie wynosi 0,1%.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® UW160
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur®{SBA} według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® UW160 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10.