Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

e-spool®

Alternatywa dla bębna przewodowego – mniejsze zużycie przewodów oraz niezawodne prowadzenie różnych mediów.

Prowadzenie wielu różnych przewodów w małej przestrzeni. e-spool® stanowi unikalne połączenie dwóch różnych systemów zasilania: standardowy e-prowadnik jest prowadzony przez rolkę i zawsze zapewnia poprawną długość i napięcie systemu zasilania poprzez zintegrowaną sprężynę. W celu zaoszczędzenia miejsca, w położeniu początkowym e-prowadnik jest całkowicie zwinięty. twisterband łączy rolkę z blokiem końcowym wałka, który pełni funkcję interfejsu przewodów strony zaopatrującej.

Brak naprężenia rozciągającego na przewodach

Różne media i średnice w jednym bębnie

Możliwość doprowadzania energii we wszystkich kierunkach (poziomo, pionowo, ukośnie … wszystko przy użyciu jednego e-prowadnika)

Oszczędność miejsca, brak festonów prowadnika

Brak rynien prowadzących lub biegu dolnego, ścieżki pozostają wolne

Średnice przewodów do 17 mm

e-spool  

Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania

Zastosowania teleskopowe

Technologia scenowa i oświetlenia

Oszczędzająca miejsce alternatywa dla rozwiązań zig-zag.


Kiedy stosować serię e-spool®:

Gdy konieczne jest prowadzenie wielu różnych przewodów w mocno ograniczonych przestrzeniach

Gdy różne media (moc, powietrze, ciecze) powinny być prowadzone razem w jednym systemie


Kiedy nie stosować:

Z przewodami o dużych promieniach gięcia

Przy bardzo wysokich obciążeniach, które muszą być prowadzone pionowo


 
 
Większa elastyczność:

W przeciwieństwie do styków ślizgowych, na stałe można podłączyć także przewody do transmisji danych, sprężone powietrze oraz ciecze; co więcej, można je nawet w dowolnej chwili wymienić bądź zmodyfikować.

 
Ogólne zasady wypełniania e-spool®

z uwagi na szczególne obciążenia mechaniczne obecne przy prowadzeniu w e-spool®, zalecamy stosowanie przewodów igus® chainflex®. Zalecamy także przestrzeganie poniższych zasad:

Przewody w prowadniku liniowym należy układać wyłącznie jeden obok drugiego. W żadnym przypadku nie należy układać kilku przewodów jeden na drugim!

W miarę możliwości w przypadku przewodów nieekranowanych należy stosować przewody z płaszczem zewnętrznym z TPE

Przewody ekranowane powinny należeć do asortymentu CFROBOT.

W miarę możliwości należy stosować separatory w celu zapobieżenia krzyżowaniu się przewodów oraz ocieraniu się przewodów o inne przewody.
Aby zaoszczędzić miejsce, separatory należy montować naprzemiennie w segmentach położonych jeden za drugim.

Przewody należy wkładać w kolejności według średnicy i/lub promienia zgięcia.
Cienkie, niewielkie przewody należy włożyć po stronie wewnętrznej, a następnie coraz większe po kolei obok w kierunku zewnętrznym.

Po obu stronach przewodu należy zastosować odciążenie. Wiążącej przewody płyty grzebieniowej nie należy montować w kierunku e-prowadnika

Przewody w twisterband należy zawsze montować blisko osi obrotu, pozostawiając nieco miejsca na zewnątrz.

Przewody w twisterband należy zawsze montować z zachowaniem niewielkiego odstępu od osi obrotu.


Uwagi dotyczące montażu
W przypadku zastosowań wiążących się z ruchem poziomym powierzchnia, po której ma przesuwać się
e-prowadnik musi być gładka.