Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® W300 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® W300 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,24
Kolor żółty
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 1,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 6,5
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,08 - 0,23
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,23

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 3.500 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 125 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 61
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 60
Twardość D w skali Shore'a 77 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +180
Min. Temperatura pracy °C -40
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23 °C) [K-1 x 10-5] 9 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału


Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® W300


Wykres 01: Dozwolone wartości PV dla łożysk iglidur® W300 z ścianką o grubości 1mm pracujących bez smaru na wale metalowym, przy 20°C, zainstalowanych w obudowie metalowej.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
iglidur® W300 zapewnia dużą odporność na zużycie, również dla nieregularnych wałów lub szczególnie ściernych czynników. Spośród wszystkich materiałów serii iglidur® ten materiał ma największą odporność na wpływy zewnętrzne.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (60MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Wraz ze wzrostem temperatury wytrzymałośc na ściskanie łożysk iglidur® W300 maleje. Wykres 02 pokazuje tą zależność. Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy to mechaniczna właściwość materiału. Nie można na tej podstawie wyciągnąć żadnych wniosków co do właściwości trybologicznych.


 
 
 
 
 
iglidur® W300 cechuje się bardzo dużą wytrzymałością na ściskanie pomimo dużej elastyczności. Wykres 03 ilustruje odkształcenie iglidur® W300 przy obciążeniach promieniowych. Poniżej maksymalnych dopuszczalnych nacików powierzchniowych 60 Mpa, deformacja w temperaturze pokojowej wynosi mniej niż 3 %.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1 0,7 4
Chwilowa 2,5 1,8 6

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Nawet przy większych prędkościach poślizgu, współczynnik tarcia łożysk iglidur® W300 się nie zwiększa. Dlatego, porównując z innymi materiałami, może on osiągnąć lekko wieksze prędkości poślizgu, do 1,5 m/s w ruchu obrotowym i do 5 m/s przy ruchu liniowym. Dzięki swojej doskonałej odporności na zużycie , zużycie łożyska pozostaje niskie również podczas długotrwałej pracy obrotowej z wysoką prędkością. Eksteramlanie duże prędkości można przenieść za pomocą łożysk iglidur® W300 przy zastosowaniu utwardzonych niezbyt gładkich wałków.


Ograniczenia temperaturowe

iglidur® W300 Temperatura robocza
Minimalna - 40 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 180 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 60 °C

Tabela 03: Zakresy temperaturowe dla iglidur® W300

Temperatury

Łożyska iglidur® W300 utrzymują swoją ponadprzeciętna odporność na ścieranie nawet przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach pracy i nie stają się kruche w niskich temperaturach. Przy wyższych temperaturach niż +60°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.


iglidur® W300 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Tabela 03: Zakresy temperaturowe dla iglidur® W300

Tarcie i zużycie

Tak jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zależy od obciążenia. Przeciwnie do innych materiałów iglidur®, współczynnik tarcia łożysk iglidur® W300 pozostaje niski nawet przy dużych prędkościach obwodowych.

Wyk. 04: Współczynnik tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 0.75 Mpa, wałek Cf53

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia v=0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Ścieranie dla różnych materiałów wałków. Rysunek 06: Zużycie, z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiał wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminium, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Tarcie i zużycie zależy także w duzym stopniu od powierzchni współpracującej z łożyskiem. Bardzo gładkie wałki powodują wzrost współczynnika tarcia i zużycie. Wałki gładki powodują ryzyko wystąpienia drgań ciernych. Piszczenie jako skutek drgań ciernych jest często wynikiem zbyt gładkich wałków. Wykończenia powierzchni wałka od 0,4 do 0,5 µm są najlepsze. Dla iglidur® W300 odporność na zużycie w dalszym ciągu jest doskonała gdyż tarcie ma minimalną wartość. Rysunek 06 przedstawia podsumowanie wyników badań dla różnych materiałów wałków. Przy wysokich obciążeniach należy wybierać utwardzone wałki. Jeżeli wymagany materiał dla wałów nie jest tutaj uwzględniony, należy się z nami skontaktować.
 

Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Zużycie przy ruchach obrotowych lub oscylacyjnych z wałkami z materiału CF53 w zależności od obciążenia
 
X = obciążenie [MPa]
Y = zużycie [μm/km]
 
A = obrotowe
B = oscylacyjne

Średnia Odporność
Alkohole + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady 0
+ odporny      0 częściowo odporny      - nie odporny
Wszystkie parametry dla temperatury [+20°C] Tabela 05: Odporność chemiczna dla iglidur® W300


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1013 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1012 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® W300 mają dobrą odporność na chemikalia. Są odporne na wiekszość smarów. Iglidur® W300 jest odporny na działanie większośc słabych kwasów organicznych i nie organicznych.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® W300 są odporne na dawkę promieniowania 3 · 102 Gy.

Odporność na promienie UV

Łożyska ślizgowe igubal® W300 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. Delikatna zmiana koloru tylko nieznacznie wpływa na właściwości.

Próżnia

Łożyska ślizgowe iglidur® W300 odgazowują się w próżni. Zastosowanie w próżni jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

Własności elektryczne

Lożyska iglidur® W300 sa izolatorami.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,2 % wag.
Maks. Absorbcja wilgoci 0,4 % wag.

Tabela 06: Absorpcja wilgoci

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® W300 wynosi do 1,3 Wt. -% w standardowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 6,5 %. Należy wziąć to pod uwagę przy wpływie środowiska.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® W300
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 do 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur® W300 według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® W300 są łożyskami standardowymi dla wałów z tolerancją h (zalecana jest minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja dobiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).