Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu triflex® R TRC

Złączyć: TRC.40 - TRC.60 - TRC.70 - TRC.100

Instrukcje montażu triflex® R TRC Trzymając triflex® R w miejscu łączenia na zagięciu, wsunąć zaczep na spłaszczoną kulkę.

Oddzielać : TRC.40

Instrukcje montażu triflex® R TRC Zgiąć triflex® R do odpowiedniego promienia i odkręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Oddzielać : TRC.60 - TRC.70 - TRC.100

Instrukcje montażu triflex® R TRC Wcisnąć śrubokręt do otworu, wsunąć na ok. 5 mm pomiędzy kulkę a zaczep i podważyć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Łączenie i rozłączanie: TRC.125

Zasada łączników - głowica kulkowa w widełkach (podobnie do sprawdzonej zasady kulka/panewka) Montaż / demontaż dużych rozmiarów. Szybszy montaż przy mniejszych nakładach

triflex® R TRC - wideo montażowe