Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

Fon +48 22 863 57 70

Fax +48 22 863 61 69

Wyszukiwarka produktów iglidur® dla właściwego łożyska ślizgowego


Obliczanie okresu eksploatacji w systemie eksperckim iglidur®

Więcej informacji na temat zastosowań i eksploatacji materiałów iglidur® jest dostępnych w systemie eksperckim iglidur®.

Obliczenia żywotności, przykłady aplikacji oraz więcej szczegółów.

NIP: PL 113-21-95-805
Regon 016202613
XIII Wydz. Gosp.
KRS 0000073158
Kapitał Zakładowy 200 000zł, Kapitał wpłacony w całości
Tel. +48(22)8635770
E-mail: info@igus.pl