Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Długie drogi przesuwu z systemami prowadników kablowych

Długie drogi przesuwu, 1000 metrów lub większe

Od roku 1995 firma igus® sprzedała ponad 30 000 ślizgowych prowadników o długiej drodze przesuwu, które są z powodzeniem użytkowane. Ich żywotność może wynosić ponad 10 lat. Droga przesuwu może mieć ponad 1000 m długości. Prowadniki te poruszają się z prędkościami prędkościami przekraczającymi 10 m/s i mogą mieć nośność powyżej 50 kg. Zespół projektowy igus® pomoże Państwu przy obmiarze, projektowaniu, zarządzaniu projektem, montażu i rozruchu na miejscu. Ponadto, stosując czujniki igus® isense oraz moduły monitorujące (PPDS) można w czasie rzeczywistym mierzyć i monitorować ścieranie prowadnika, siły rozciągające i ścinające, a także przyspieszenia. Przy długich drogach przesuwu, prowadniki kablowe, przewody oraz węże można prowadzić w rynnach i obudowach zapewniających cichy ruch i małe tarcie. Długie drogi przesuwu, występują w różnych branżach przemysłu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Są szeroko stosowane w różnorodnych maszynach i instalacjach, np. w obrabiarkach, oczyszczalniach ścieków, spalaniach śmieci, dźwigach, elektrowniach, czy kopalniach.


Zapytaj się o bezpłatne projektowanie

Długie drogi przesuwu – przegląd  

Drogi przesuwu: 0 – 50 m

np. w obrabiarkach, oczyszczalniach ścieków i układnicach

e-chain® E2.1
Wysokości wewnętrzne: 26 do 48 mm
 
e-chain® E4.1
Wysokości wewnętrzne: 21 do 350 mm

Drogi przesuwu: 50 – 150 m

np. w suwnicach i myjniach taboru kolejowego

e-chain® P4.1:
Wysokości wewnętrzne: 56 do 80 mm
 
e-chain® E4/4R:
Wysokości wewnętrzne: 32 do 80 mm
 
e-chain® E4/4RHD:
Wysokości wewnętrzne: 56 do 80 mm

Drogi przesuwu: 150 – 500 m

np. w spalarniach śmieci i urządzeniach do rozładunku statków

e-chain® P4.1:
Wysokości wewnętrzne: 56 do 80 mm
 
e-chain® E4/4R:
Wysokości wewnętrzne: 32 do 80 mm
 
e-chain® E4/4RHD:
Wysokości wewnętrzne: 56 do 80 mm

Drogi przesuwu: 500 m i dłuższe

np. w elektrowniach i kopalniach odkrywkowych

e-chain® P4.1:
Wysokości wewnętrzne: 56 do 80 mm
 
e-chain® E4/4R:
Wysokości wewnętrzne: 32 do 80 mm
 
e-chain® E4/4RHD:
Wysokości wewnętrzne: 56 do 80 mm

Tusimice

Tušimice: najdłuższy na świecie prowadnik kablowy z tworzywa sztucznego, o drodze przesuwu 615 m, wyprodukowany przez firmę igus®, użytkowany bezawaryjnie od roku 2007.

 
Przy długich drogach przesuwu e-prowadniki wykazują dużą wytrzymałość

 • Długie drogi przesuwu, 1000 metrów lub większe
 • W e-prowadniku można równolegle prowadzić wszystkie media, np. przewody zasilania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego, elektryczne lub światłowodowe kable transmisji danych, a także przewody cieczy technologicznych
 • Brak zbędnych interfejsów
 • Ciężar wypełnienia maks. 70 kg/m
 • Żywotność prowadników kablowych i przewodów przynajmniej 10 lat
 • Wytrzymałe we wszystkich zastosowaniach, odporne między innymi na działanie wiatru, czynników atmosferycznych, chemikaliów, czy materiałów sypkich
 • Szybki montaż i wyposażanie w przewody i węże

Dane techniczne – długie drogi przesuwu

Drogi przesuwuv maks.a maks.Ciężar wypełnienia
> 1 000 m10 m/s50 m/s270 kg/m
  W zależności od zastosowania – więcej informacji na życzenieW zależności od zastosowania – więcej informacji na życzenie
    

Podręcznik montażowy „Długie drogi przesuwu”  

Pobierz podręcznik montażowy „Długie drogi przesuwu”!


Na co trzeba zwrócić uwagę podczas montażu prowadnika kablowego do zastosowań ślizgowych.
W podręczniku montażowym pokazaliśmy, w jaki sposób można samodzielnie prawidłowo zmontować system prowadnika kablowego o długiej drodze przesuwu oraz zapewnić jego optymalną żywotność.
 
Pobierz teraz!

Produkty odpowiednie do długich dróg przesuwu

Prowadniki kablowe do długich dróg przesuwu

e-prowadniki seria P4.1

e-prowadnik P4.1  

 • Długie drogi przesuwu do 800 m i dłuższe
 • Duży ciężar wypełnienia maks. 30 kg/m
 • Możliwość pracy z prędkościami do 10 m/s
 • Dłuższa żywotność dzięki bezobsługowym łożyskom ślizgowym z polimeru trybologicznego

e-prowadniki seria 4040RHD/5050RHD

e-prowadniki seria 4040RHD/5050RHD  

 • Drogi przesuwu do 1000 metrów lub większe 
 • Ciężar kabli do 50 kg/m
 • Możliwość pracy z prędkościami do 6 m/s
 • Różnorodne typy rolek pozwalające na optymalne dostosowanie do zastosowania

e-prowadniki seria 4040R/5050R

e-prowadniki seria 4040R/5050R  

 • Drogi przesuwu do 600 m
 • Ciężar wypełnienia maks. 13 kg/m
 • Możliwość pracy z prędkościami do 3 m/s
 • Bardzo szeroka powierzchnia ślizgowa, minimalne ścieranie

Przewody chainflex® do długich dróg przesuwu

Przewód silnikowy CFCRANE

Przewód silnikowy CFCRANE  

 • Do wysokich napięć i dużych mocy
 • Trudnozapalny
 • Odporność na promieniowanie UV: wysoka
 • Olejoodporność: olejoodporny (wg DIN EN 60811-2-1) 

Przewód silnikowy CF300.UL.D

Przewód silnikowy CF300.UL.D  

 • Do bardzo dużych obciążeń 
 • Zastosowania ślizgowe z drogami przesuwu 400 m i dłuższymi
 • Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne, odporność na promieniowanie UV
 • Odporność na promieniowanie UV: wysoka 

Kabel światłowodowy CFLG.LB

Kabel światłowodowy CFLG.LB  

 • Do największych obciążeń przy 5 x d
 • Płaszcz zewnętrzny: TPE
 • zastosowania ślizgowe (poziome) z drogami przesuwu 400 m i dłuższymi
 • Odporność na promieniowanie UV

Dalsze systemy do długich dróg przesuwu

Rynna prowadząca ze stali

Rynna prowadząca ze stali  

 • Bogaty asortyment do prawie wszystkich e-prowadników
 • Bardzo łatwy i uniwersalny montaż
 • Bardzo stabilna i wytrzymała stalowa rynna prowadząca do zastosowań specjalnych w trudnych warunkach środowiskowych

Monitorowanie stanu PPDS

Monitorowanie stanu PPDS  

 • Bezpieczne odłączanie lub funkcja alarmowania przy awarii systemu
 • Instalacja zatrzymuje się przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości siły
 • Możliwość indywidualnego programowania oraz rejestrowania zdarzeń w pamięci danych

Konserwacja prewencyjna

Konserwacja prewencyjna (smart plastics)  

 • Zmniejszenie kosztów obsługi
 • Brak nieplanowanych przestojów
 • Długa żywotność
 • Oszczędność czasu – szybsze wykrywanie przyczyn nieprawidłowego działania

Konfekcjonowane systemy e-prowadników

Konfekcjonowane systemy e-prowadników  

 • Czas konfekcjonowania krótszy o 95%
 • Skrócony czas montażu
 • Rozwiązania „podłącz i działaj” np. do zastosowań w transporcie materiałów sypkich

Przykłady zastosowań u naszych klientów

Koparka węgla brunatnego

Drogi przesuwu 615 m, bezawaryjne użytkowanie od roku 2008

W porównaniu do używanych poprzednio systemów z kablami wleczonymi, systemy e-prowadników z serii 5050RHD pozwoliły na zmniejszenie niezbędnych długości kabli, zaoszczędzenie przestrzeni montażowej oraz na bezpieczne doprowadzenie wszystkich mediów, takich jak woda i energia elektryczna. Prowadniki z serii 5050RHD zostały użyte w dużej koparce węgla brunatnego w Czechach.  

Przenośnik w kopalni

Długa droga przesuwu wynosząca 550 m oraz ekstremalne warunki eksploatacji

W październiku 2008 system e-prowadnika z serii 5050HD oraz przewód silnikowy chainflex® CF35 zainstalowano w przenośniku użytkowanym w kopalni na północnym brzegu Jeziora Górnego w stanie Minnesota. Droga przesuwu wynosi 550 m.

Przenośniki

Doprowadzenie zasilania w trudnych warunkach środowiskowych, od roku 2013

W przenośnikach zastosowano systemy prowadników kablowych igus® (łańcuch rolkowy typu 5050RHD, przewody chainflex® oraz system PPDS).

Urządzenie do rozładunku statków

Drogi przesuwu 441 m i bezawaryjne użytkowanie od roku 2001

Nowoczesna elektrownia węglowa w Malezji użytkuje urządzenia do rozładunku statków wyposażone w prowadniki kablowe z serii 5050R, przewody chainflex® CFCrane oraz kable światłowodowe. Wszystkie e-prowadniki są wyposażone w rynny prowadzące ze stali nierdzewnej i są odporne na działanie czynników atmosferycznych.

Próba „podnoszenie się prowadnika” oraz „parcie wiatru”

Firma igus® przeprowadziła we własnym laboratorium badania trwałości prowadnika w warunkach występujących w praktycznych zastosowaniach.

Podnoszenie się prowadnika przy długich drogach przesuwu

Podnoszenie się prowadnika przy długich drogach przesuwu  

Pomiar podnoszenia się prowadnika przeprowadzono dla e-prowadnika z serii 5050R przy drodze przesuwu 200 m i obciążeniu 7,5 kg/m.
 
Wynik: e-prowadnik z serii 5050R podnosi się dopiero przy sile ścinającej
8000 N.
 
Rozwiązanie firmy igus®: rynny prowadzące z zabezpieczeniem przed podnoszeniem się utrzymują prawidłowe położenie prowadnika.

Parcie wiatru przy długich drogach przesuwu

Parcie wiatru przy długich drogach przesuwu  

Pytanie: Czy wiatr o prędkości 88,5 km/h (55 mph) wpływa na funkcjonalność e-prowadnika z serii 4040CR? 
 
Wynika: przy prędkości wiatru 88,5 km/h (55 mph) elastycznemu wygięciu uległa tylko szyna prowadząca.
 
Rozwiązanie firmy igus®: wysokowytrzymałe kątowniki montażowe HD zapobiegają elastycznym deformacjom rynny prowadzącej pod wpływem parcia wiatru

Więcej informacji

Projekty i rozwiązania specjalne  
Projekty i rozwiązania specjalne

Od pierwszego szkicu po montaż i rozruch na miejscu

Usługi montażowe  
Usługi montażowe

Montaż prowadników kablowych ze wszystkim elementami, z gwarancją

Transport materiałów sypkich  
Transport materiałów sypkich

Produkty firmy igus® są stosowane w transporcie materiałów sypkich