Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ślizgowa – Aplikacja dla długiego przesuwu

Zalety aplikacji o długich przesuwach dla prowadników igus® e-chain®

Przesuw powyżej 600 m.

Prędkość poślizgu do 6 m/s (lub do 10 m/s po uzgodnieniu z igus®)

Ciężar wypełnienia do 70 kg/m

Okres użytkowania 10 lat i więcej przy zastosowaniu systemów prowadników kablowych igus®


 
Dodatkowe zalety konstrukcji:

Równolegle w jednym systemie mogą znajdować się różne typy kabli: elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, z danymi – elektryczne i światłowody – i do prowadzenia substancji płynnych.

Duża oszczędność przestrzeni

Cicha praca

Duże przyspieszenia zostaną wychwycone.

Duża trwałość przy występowaniu takich czynników jak brud, chemikalia, wiatr i inne czynniki atmosferyczne

Łatwy montaż systemu modułowego na miejscu instalacji

Szybki montaż, doposażenie i wymiana kabli

Długi przesuw. Przykładowo: Transporter taśmowy w kamieniołomach, aplikacja ślizgowa z przesuwem 179 m, prędkość przesuwu 67 m/min, ciężar wypełnienia 8 kg/m

 
 
Aplikacja ślizgowa:

Jeżeli górny odcinek prowadnika e-chain® spoczywa na dolnym odcinku prowadnika, wtedy mówimy o aplikacji ślizgowej.

 

Przesuw powyżej 600 m

Prędkość 6 m/s

Ciężar wypełnienia do 70 kg/m

 
Darmowe projektowanie

Zalecamy, aby igus® obliczył indywidualnie dla ciebie aplikację ślizgową. Zawsze oferujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązania, biorąc pod uwagę techniczne i bezpieczeństwa wymagania. Rozwiązania przedstawione przez nas mogą także być pokryte gwarancją systemów igus®

Potrzebujemy następujących danych, aby móc Państwu doradzić:

Przesuw [m]

Prędkość przesuwu [m/min] lub [m/s]

Przyspieszenie [m/s2]

Ciężar wypełnienia [kg/m]

Max.średnica kabla [mm]

Ilość i rodzaj kabli i węży

Wymagany promień gięcia [mm]

Frekfencja cykli (n/dzień lub n/godz.)

Środowisko techniczne.

Najdłuższy na świecie przesuw igus® wynoszący 615 m, z zastosowaniem prowadników kablowych i przewodów chainflex®

 
Prosimy o kontakt – w ciągu kilku godzin prześlemy Państwu szczegółową propozycję systemu

Tendencje w aplikacjach z długim przesuwem

Długi przesuw z największym prowadnikiem kablowym na świecie – seria E4.350

 
Bardzo długie przesuwy z zastosowaniem rol e-chain® igus® – rolki zamiast ślizgu

75% mniej przewodów napędowych dzięki zastosowaniu ogniw łańcucha rolkowego. Możliwe przesuwy do 800 m. Obecnie najdłuższy przesuw igus® wynosi 615 m i został zrealizowany za pomocą rol e-chain® igus® i przewodów chainflex®

Długie przesuwy bez rynien prowadzących:

System AUTO GLIDE umożliwia zastosowanie samonośnych prowadników kablowych do 50 m przesuwu przy prędkości 1,5 m/s dzięki specjalnym elementom ślizgowym użytym na klapkach zamykających. Takie zastosowania nie wymagają montażu ani użycia w innym przypadku niezbędnej rynny prowadzącej

Długie przesuwy w systemie „rozwijania ze szpuli”: Do 100 m przesuwu
wstępnie konfekcjonowanego

 
Długie przesuwy w systemie „rozwijania ze szpuli”:

W pełni konfekcjonowane systemy prowadników kablowych z kablami, złączami i odciążeniami ciągu są dostarczane w postaci szpuli i są rozwijane we wstępnie zamontowanej rynnie prowadzącej. Możliwa oszczędność czasu o ponad 50%

Długie przesuwy z małymi prowadnikami kablowymi:

System micro flizz® umożliwia bezpieczny przesył mocy, danych i mediów w małym prowadniku kablowym przy dużym przyspieszeniu i na duże odległości. Komponenty są zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i czynnikami atmosferycznymi oraz działają w pełni bezobsługowo

Największy na świecie polimerowy prowadnik kablowy: jako wielokrotnie lżejszy od porównywalnych prowadników stalowych bez trudu przenosi ponad 100 kg masy napełnienia na metr na odcinku przesuwu 138 m

 
 
Preferowane e-chains®igus® ślizgowe, długi przesuw
Zasady stosowania aplikacji ślizgowej

W długich przesuwach górny odcinek prowadnika kablowego igus® opiera się na dolnym odcinku. Górny odcinek ślizga się częściowo po dolnym odcinku, a częściowo na tej samej wysokości po elemencie ślizgowym. Poniższe diagramy przedstawiają zasadę działania aplikacji ślizgowej. Do prowadzenia bocznego potrzebna jest rynna. Jeżeli element mocujący i podajnik przewodów można umieścić w środku , długość łańcucha jest obliczana w następujący sposób: długość prowadnika kablowego: Lk = S/2 + K2. W zależności od danych technicznych i wybranego prowadnika kablowego, w przypadku niektórych konstrukcji konieczne jest obniżenie punktu podłączenia ruchomej końcówki prowadnika kablowego (obniżone ramię).
 
W naszej analizie systemu dla długich przesuwów podajemy dokładne szczegóły dla określonej aplikacji.

Przykład obniżonego punktu podłączenia

 
 
Zalety obniżenia punktu podłączenia ruchomej końcówki:

Oszczędność przestrzeni

Możliwość dł.przesuwu

Dłuższa żywotność przez mniejsze zużycie

 
 

Aplikacje ślizgowe = Wahadłowe elementy mocujące

A1 = Rynna prowadząca z elementem ślizgowym
A2 = Rynna prowadząca bez elementu ślizgowego
A3 = Całkowita długość rynny prowadzącej
∆CL = Wzajemne przesunięcie punktu nieruchomego
Schematyczne przedstawienie działania systemu prowadnika kablowego dla aplikacji ślizgowych. Podajnik lub punkt nieruchomy umieszczony jest na środku odległości przesuwu

 

A Całkowita długość rynny prowadzącej
Rozwiązanie z dwoma przeciwbieżnymi prowadnikami kablowymi. Pełny przesuw jest realizowany w przedstawiony sposób.
Zastosowanie: ograniczona przestrzeń i wysokie obciążenia

 
Długość e-chain®:
Lk = S/2 + K

S = Długość przesuwu
R = Promień gięcia
∆CL = Wzajemne przesunięcie punktu nieruchomego
HRi = Wysokość rynny
HF = Wymagana wysokość wbudowania
K2 = Dodatek, jeżeli punkt podłączenia został obniżony (określone przez igus®)
K = R * p + (2 x T)
(wartość K bierze się z danych tabeli dla poszczególnych serii igus®)
D2 = Nadmiar dla długiego przesuwu (poślizg)

Kamera na wózku, Igrzyska Olimpijskie w Atlancie S = 100 m, v = 10 m/s w eksploatacji pociągowej

 

Robotyka: cicha praca, wysokie przyspieszenie, do 10.000 cykli dziennie, E4/4 rozdział 7

 
Rynny prowadzące

Rynny prowadzące służą do cichego i charakteryzującego się niewielkim tarciem prowadzenia prowadników kablowych i e-tube igus® w aplikacjach z długim przesuwem. Na tej stronie przedstawione są schematy działania. Wysokość rynny zasadniczo musi odpowiadać przynajmniej podwójnej wysokości łańcucha. Boki muszą być w górnej części wyposażone w skośny element wprowadzający. Wewnętrzna szerokość rynny jest równa zewnętrznej szerokości łańcucha plus 4 mm (w przypadku super aluminiowych rynien prowadzących)BRi = Ba + 4.Wzdłuż boku rynny, gdzie górny odcinek prowadnika nie może ślizgać się po dolnym, konieczne jest zainstalowanie elementów ślizgowych . Zalecamy stosowanie elementów ślizgowych wykonanych z tworzywa sztucznego oferowanych przez igus®. Są one optymalnie dostosowane do materiału, z którego wykonane są łańcuchy, i osiągają najniższe wartości tarcia, hałasu i zużycia. Rynny Więcej przykładów zastosowań dla długich przesuwów znajduje się na stronie www.igus.de Aplikacja ślizgowa Długie przesuwy prowadzące z elementami ślizgowymi i bez elementów ślizgowych są dostępne z magazynu dla prawie wszystkich prowadników kablowych igus®.

Uwaga: Przy montażu elementów rynny, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

Poprawny montaż części rynny przy instalacji

Brak wystających do wewnątrz śrub.

Gładkie przejście mi

Trwałe połączenie z podłożem. Punkty te muszą być sprawdzone podczas wykonywania montażu rynn prowadzących igus®

Jeżeli punkt nieruchomy znajduje się na środku drogi przesunięcia, należy użyć połowy rynny prowadzącej z elementem ślizgowym ... i drugej połowy rynny prowadzącej bez elementów ślizgowych

 

A: Rynna prowadząca bez elementu ślizgowego – górny odcinek prowadnika ślizga się po dolnym
B: Rynna prowadząca z elementami ślizgowymi. Górny odcinek prowadnika ślizga się od połowy drogi przesuwu po elemencie ślizgowym. Zalecamy stosowanie elementów ślizgowych igus® wykonanych z tworzywa igulen. Są one optymalnie dostosowane do materiału, z którego wykonane są łańcuchy, i osiągają najniższe wartości tarcia, hałasu i zużycia

 

Ba = Szerokość zewnętrzna ogniwa prowadnika
ha = Wysokość zewnętrzna ogniwa prowadnika
HRi = Wysokość wewnętrzna rynny
BRi = Szerokość wewnętrzna rynny
HRi ≥ 2 * ha
BRi ≥ Ba + ≈ 5 mm

 

Rynny prowadzące używane są dla długich przesuwów (przesuw od 5 do 10 m) i większych, w zależności od typu łańcucha. Umożliwiają one łańcuchom e-chains® igus® i E-Tube ciągła i gładką pracę, przy niskich siłach tarcia na długich przesuwach. Dostępne są różne systemy rynien prowadzących.

Wartości tarcia ślizgowego dla prowadników kablowych igus® wykonanych z materiału igumid G / GLW i dla różnych elementów ślizgowych

igumid G / GLW Element ślizgowy igus®
wykonany z tworzywa igulen
Blacha
cynkowana
Anodowana
aluminium
Stal szlachetna
Wartość tarcia dynamicznego 0,19 0,45 0,54 0,48
Źródło: Laboratorium igus®

Prędkość przesuwu i przyspieszenie

Prędkość przesuwu do 5 m/s w ciągłej pracy jest możliwa do uzyskania i jest ona użyta w aktualnej aplikacji. W specjalnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania większych prędkości. Dla przykładu prowadniki kablowe z systemu E4 osiągają w testach na zderzenie prędkość
22 m/s z przyspieszeniem 784 m/s2
. Takie osiągi można jednak uzyskać tylko wtedy, gdy wymaganych jest kilka tysięcy cykli rocznie. Przyspieszenie odgrywa decydującą rolę w procesie obliczeniowym. Rozróżnia się pomiędzy przyspieszeniem normalnych operacji i nagłym wzrostem przyspieszenia takim jak nieprzewidziane zatrzymanie lub zatrzymanie awaryjne. W takich sytuacjach prowadniki kablowe igus® zapewniają bardzo wysoką stabilność. W tym celu wymagane jest jednak prawidłowe rozmieszczenie prowadników przez naszych techników.

Okres użytkowania

Oferujemy obliczenia okresu użytkowania dla twojej aplikacji bazując na naszym szerokim doświadczeniu związanym z aplikacjami ślizgowymi. Jako twórcy polimerowych łożysk, posiadamy ogromną wiedzę na temat materiałów stosowanych w e-chains®. Jednostki z przesuwem 200 m pracują od 8 lat,- jednostki z przesuwem 60 m od 12 lat -z minimalną koniecznością stosowania prac konserwacyjnych. (Proszę się skontaktować z igus® w celu obliczeń Państwa projektu). Systemy E-Chain igus® są bezkonserwacyjne przez długie okresy pracy w ciężkich warunkach i właśnie to jest decydującym czynnikiem wyboru produktów igus®. Nasza gwarancja systemowa (w zależności od aplikacji) daje Państwu dodatkowe zabezpieczenie.

Specyficzność – Długie przesuwy

e-chains® umieszczone “jeden w drugim” mogą być wykorzystywane w aplikacjach ślizgowych. Tego typu instalacje są najczęściej używane gdy przy ograniczenej szerokości miejsca. Potrzeba do tego rynien prowadzących ze specjalnie wysokimi ściankami. e-chains® umieszczone obok siebie lub w układzie taśmowym mogą być również użyte w aplikacjach ślizgowych. Większy ciężar wypełnienia często wymaga takich rozwiązań, które mogą być dostarczone na zamówienie. Wyprodukowaliśmy również standardowe części dla niekonwencjonalnych rozwiązań związanych z dużymi wężami w apl. ślizgowych.

Środowisko techniczne

Aplikacje długich przesuwów z zastosowaniem łańcuchów e-chain® igus® pracują w środowisku wodnym, w brudzie, w tropikach, w strefie zagrożenia i wielu innych rodowiskach. Rynny prowadzące mogą być wykonane z materiału odpornego na korozję. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w tym rozdziale w sekcji Środowiska Techniczne.

Obliczenia

Przeprowadzanie testów kompleksowych zapewnia nam dokładną wiedzę o naszych produktach. Najważniejsze czynniki w tych testach to:

Siły ciągnąco-pchające a temperatura otoczenia i ekstremalna

Wilgotność i brud

Tarcie ślizgowe polimerów na różnych powierzchniach

Zachowanie się różnych węży elektrycznych pod działaniem siły pchająco-ciągnącej

Zachowanie się hydrauliki pod działaniem siły pchająco-ciągnącej.

Okres użytkowania i generowanie hałasu.Jeżeli nie możemy dokonać obliczeń Państwa aplikacji chętnie wykonamy praktyczne testy specjalnie dla Państwa w naszych laboratoriach. Prosimy o kontakt z igus®!

Bezkorozyjne rynny prowadzące dostępne są w następujących materiałach:

Normalnie cynkowana

Stal nierdzewna

Aluminium odporne na wodę morską

Zautomatyzowany system składownia/wyszukiwania z Systemem E2 i kablami chainflex® – przesuw do 80 m z prędkością 4.5 m/s

 

E4/0 w betonowni z kurzem i częściowo w osadzie betonowym

 

Duże elementy wężowe

 

Dane techniczne - długi przesuw

Przesuw maks. 600 m - 800 m
Prędkość przesuwu maks. 10 m/s
Przyspieszenie przesuwu maks. zależnie od obliczenia
może wynosić 50 m/s2 i więcej
Ciężar wypełnienia maks. zależnie od obliczenia
może wynosić 70 kg/m i więcej

Monitorowanie stanu PPDS
PPDS – Push Pull Force Detection System (system detekcji sił ciągnąco-pchających)

System PPDS jest elektronicznym urządzeniem diagnostycznym, który umożliwia monitorowanie sił przesuwu prowadników kablowych online w celu uniknięcia uszkodzenia systemu oraz wyeliminowania awarii. Zbyt duża ilość brudu, lodu i śniegu lub opadających ciał obcych może zablokować system, a tym samym doprowadzić do podniesienia się prowadnika i jego złamania. System PPDS mierzy te siły przesuwu kilkakrotnie w ciągu sekundy i porównuje te wartości z ustalonymi wartościami. W przypadku odchylenia od reguły urządzenie może zostać automatycznie zatrzymane za pomocą PPDS. Dostępne są trzy systemy PPDS igus®:

PPDS basic

PPDS advanced

PPDS pro

 
Zalety produktu

Łatwy montaż dzięki użyciu łączników, których nie da się pomylić

Prostsze programowanie przy pomocy klawiatury foliowej bezpośrednio na urządzeniu

Kompaktowa obudowa, stabilność, odporność na korozję, klasa szczelności IP 65

Limit sił może zostać zaprogramowany dla kierunku rozciągania i ściskania

Przy przekroczeniu wartości siły urządzenie zostaje zatrzymane

Indywidualne programowanie i protokołowanie w pamięci danych

Możliwe obszary zastosowania

Urządzenia wrażliwe na zakłócenia, takie jak przenośniki w elektrowniach, spalarniach śmieci, zakładach chemicznych lub konstrukcje dźwigowe. Zasadniczo przy długich przesuwach, gdzie wymagana jest wysoka pewność działania. Do długich przesuwów, jeśłi wymagane jest monitorowanie sił ciągnąco/pchających.

PPDS basic – Obliczanie siły ciągnąco-pchającej jako standard bezpieczeństwa

Do tej pory systemy monitorowania stanu (Condition Monitoring System) były przeznaczone dla dużych systemów prowadników kablowych, np. dźwigów portowych. Dzięki wprowadzeniu nowego systemu PPDS basic technologia ta jest również dostępna dla standardowych instalacji przemysłowych. Łatwy pomiar siły w punkcie mocowania prowadnika kablowego umożliwia zastosowanie funkcji awaryjnej także w prowadnikach kablowych z przesuwem poniżej 100 m w korzystnej cenie.

Niedrogi system ochrony

Funkcja awaryjnego zatrzymania lub alarm w razie przeciążenia systemu

Duża oszczędność miejsca

PPDS advanced – Obliczanie siły ciągnąco-pchającej dla długich przesuwów

System ten jest przeznaczony dla bardzo długich przesuwów z ramieniem pływającym. Czujnik siły jest wbudowany w ramię pływające i pracuje również w połączeniu z jednostką oceny PPDS Easy 2.0.

PPDS pro – Obliczanie siły ciągnąco-pchającej przy najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji

System ten jest przeznaczony dla bardzo długich przesuwów, w przypadku których decydujące znaczenie ma maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji. Zastosowanie jednostki oceny PPDS pro umożliwia ocenę wartości granicznych siły w zależności od pozycji. Również tutaj do ramienia pływającego zamocowana jest komórka wagowa.

e-chains®“jeden w drugim”, ślizgowe

 

e-chain® układzie taśmowym