Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ocena satysfakcji po kontakcie z igus®

Czy możemy coś ulepszyć? Prosimy o pomoc w doskonaleniu naszych usług i odpowiedź na poniższe pytania. Pana/Pani zdanie jest dla nas bardzo ważne.

1. Jak wypada firma igus® w porównaniu z Pana/Pani najlepszymi dostawcami? 10 = doskonale ... 1 = bardzo źle
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. Jak zadowalający jest kontakt telefoniczny z firmą igus®? 10 = bardzo zadowalający ... 1 = zupełnie niezadowalający
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że poleci Pan/Pani firmę igus® innym? 10 = bardzo duże prawdopodobieństwo ... 1 = brak prawdopodobieństwa
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4. Które z poniższych aspektów firma igus® powinna według Pana/Pani ulepszyć?
Czas dostawy
Dostępność telefoniczna
Koszty
Jakość
Przyjazność pracowników
Inne
 

5. Z których z poniższych aspektów działalności igus® jest Pan/Pani zadowolony/na?
 Czas dostawy
 Dostępność telefoniczna
 Koszty
 Jakość
 Przyjazność pracowników
 Inne
 

6. Czy otrzymuje Pan/Pani odpowiednią ilość informacji na temat nowości, harmonogramu targów i innowacji firmy igus®?
Zbyt wiele
Odpowiedni
Zbyt mało
Chciałbym/chciałabym otrzymywać więcej informacji...
 ... w formie papierowej (katalogi, ulotki, informacje przesyłane pocztą)
  ... w formie cyfrowej (w Internecie, w wiadomościach e-mail)

7. Które grupy produktów zamawiał/a Pan/Pani lub Pana/Pani firma od igus®?
 Prowadniki kablowe/systemy prowadników kablowych
 Przewody chainflex®
 łożyska ślizgowe (ogólnie)
 łożyska iglidur®
 łożyska kuliste igubal®
 łożyska liniowe drylin®

8. Kto się z Panem/Panią kontaktuje w firmie igus®?
 Serwis w terenie
 Kierownik ds. produktu (zaplecze operacyjne)
 Dział przetwarzania zamówień (zaplecze operacyjne)
 Inny
 Nikt
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 

9. Jakie zajmuje Pan/Pani stanowisko w firmie?
Zarząd
Dział projektów/rozwoju
Zakup
Inny

Czy chciałby/aby Pan/Pani coś dodać?

Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w naszej ankiecie dla klientów!Może Pan/Pani wysłać ankietę u dołu strony lub podać nam swój adres.
 
Zespół igus®

Pana/Pani dane:

Udostępnienie danych adresowych jest dobrowolne. Udostępnione dane wykorzystujemy wyłącznie do celów wewnętrznych.
Firma:
Formuła grzecznościowa:
Imię:
Nazwisko:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Telefon:
Fax:
E-Mail: