Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

igus® inwestuje w recykling chemiczny Mura Technology Limited


Technologia Cat-HTR odzyskuje zasoby z odpadów z tworzyw sztucznych w ciągu 20 minut


Każdego roku w oceanach świata deponuje się osiem milionów ton plastiku. Utracone w ten sposób zasoby są warte około 80 miliardów dolarów. Problem: do tej pory większość plastików spalano, a tylko 14% poddawano recyklingowi. Zmieszane odpady zawsze pozostają na całym świecie, w przypadku nietechnicznych tworzyw sztucznych jest ich od 100 do 1000 razy więcej. Recykling chemiczny Mura Technology Limited oferuje nowe rozwiązania.
 
Opatentowana technologia chemicznego, katalitycznego reaktora hydrotermalnego (w skrócie Cat-HTR) została opracowana w 2007 i testowana w pilotażowej instalacji w Australii przez 10 lat. Dzięki technologii Cat-HTR plastikowe odpady, których wcześniej nie można było poddać recyklingowi, można ponownie przekształcić w olej, w ciągu 20 minut; jest to bardziej zasobooszczędne niż wydobywanie paliw kopalnych z ziemi. Do oddzielenia komórek i ponownego ich połączenia wykorzystywana jest jedynie woda, wysokie temperatury i odpowiednie ciśnienie. Tylko jeden zakład może przetwarzać aż 20 000 ton plastiku rocznie i redukować emisję CO2 o 28 180 ton. Odpowiada to rocznemu zużyciu 5983 samochodów lub rocznemu zapotrzebowaniu na energię 4914 gospodarstw domowych.

Sir David Attenborough, dr Sylvia Earle i założyciel Plastic Oceans UK Jo Ruxton wyjaśniają, w jaki sposób można wykorzystać technologię Cat HTR do zwalczania zanieczyszczenia plastikiem w oceanach.

Tradycyjny recykling tworzyw sztucznych vs. Recykling za pomocą Cat-HTR

Schemat tradycyjnego recyklingu tworzyw sztucznych

W przypadku tradycyjnego recyklingu plastiku - wykorzystywanego także przez igus w programie eko-prowadnik - wszystkie odpady muszą być posortowane według składników przed rozdrobnieniem. Granulki można następnie wykorzystać do wytworzenia nowych polimerowych produktów metodą formowania wtryskowego lub przez wytłaczanie.

Wykres technologii Cat-HTR

Technologia Cat-HTR przekształca nieposortowane odpady w olej w ciągu 20 minut w sposób oszczędzający zasoby. Ropę naftową można później wykorzystać jako smar, wosk lub do produkcji nowych, wysokiej jakości granulatów z tworzyw sztucznych.

igus® wspiera ekonomię zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych

W styczniu 2020, igus zainwestował cztery miliony funtów brytyjskich w Mura Technology Limited, a zatem także w budowę pierwszej komercyjnej instalacji Cat-HTR. Budowa zakładu jest obecnie planowana na terenie Wilton International w Teesside w północno-wschodniej Anglii. Budowa rozpocznie się w 2020.
 
Proces ten jest planowany w następujący sposób: firmy zajmujące się odpadami dostarczają odpady z tworzyw sztucznych, aby osiągnąć swoje cele w zakresie recyklingu. Następnie otrzymuje się ropę, która jest dostępna w cenie podobnej do oleju kopalnego. W pierwszej fazie, w Teesside mają zostać zbudowane cztery katalityczne reaktory hydrotermalne, aby przetwarzać ponad 80 000 ton odpadów z plastiku rocznie. Następnie Mura planuje wydawać licencje na całym świecie i budować kolejne zakłady.