Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Odwadniacz osadów ściekowych od Huber SE


Opis zastosowania

  • Urządzenie: Odwadniacz osadów ściekowych
  • Wymagania klientów:
    • Niezawodne zasilanie
    • Długie przesuwy
  • Rozwiązanie od igus: seria 3500
     
W odwadniaczu osadów ściekowych HUBER SOLSTICE zastosowano technologię suszenia słonecznego, która łączy ekologię z procesem odnawialności. Suszenie na słońcu lepkiego osadu, zmniejsza jego masę i objętość do około jednej czwartej i przekształca go w granulowany materiał. Instalacja może być używana do uzdatniania wody z zanieczyszczonego systemu kanałów Bahr-El-Baqar i dostarczania wody pitnej dla 500 000 osób.


Wymagania klientów:

Działający przez 4000 godzin rocznie, zautomatyzowany system w Bahr-El-Baqar, przetwarza łącznie 475 000 ton metrycznych osadu rocznie. Projekt jest zatem jednym z największych do osuszania osadów na świecie. Potrzebne były odpowiednie systemy zasilania, które mogłyby bezpiecznie i niezawodnie prowadzić przewody urządzenia podczas długich przesuwów, nawet w gorących, wilgotnych oraz brudnych warunkach.

Rozwiązania igus:

Aby zapewnić niezawodne zasilanie automatycznej instalacji, w stalowej rynnie o długości 100 metrów w 128 jednostkach zastosowane zostały e-prowadniki igus z serii 3500 z przewodami chainflex.  

Przejdź do serii 3500
Odwadniacz osadów ściekowych
Odwadniacz osadów ściekowych