Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wskazówki montażowe dotyczące systemu prowadników kablowy E4.1

E4.1 Montaż – łączenie dwóch pojedynczych sekcji o długości 1 m

 

E4.1 – Wymiana pojedynczego ogniwa łańcucha w zmontowanym prowadniku kablowym

 

Łączenie e-chain® i E-Tube

Montaż systemu E4.1

Wyjmij klapki zamykające z pierwszych trzech ogniw, następnie połącz obydwa końce.

 
Montaż systemu E4.1

Zamontować poprzecznice, wcisnąć śrubokrętem i zatrzasnąć.

 
Montaż systemu E4.1

Zamontować klips - w prowadnikach e-chain® o połowicznych poprzecznicach – docisnąć i zatrzasnąć.

 
Montaż systemu E4.1

E-Tube: Zamontować pokrywę/spód - dosunąć pod kątem i zatrzasnąć.

 

Rozłączanie e-chain® i E-Tube

Demontaż systemu E4.1

Zdemontować mostki, klipsy, pokrywy i spody z zewnętrznej zakładki ...

 
Demontaż systemu E4.1

Włożyć śrubokręt w rowek elementu bocznego i poluzować poprzez podważenie ...

 
Demontaż systemu E4.1

...usunąć zakładki zewnętrzne na bok...

 
Demontaż systemu E4.1

...i rozciągnąć oraz usunąć ogniwo prowadnika.

 

Otwieranie e-chain®

Montaż systemu E4.1

Zdemontować poprzecznice - podważyć śrubokrętem.

 
Montaż systemu E4.1

Zdemontować klips - podważyć śrubokrętem.

 

Otwieranie E-Tube

Montaż systemu E4.1

Zdemontować pokrywę i spód - podważyć śrubokrętem.

 
Montaż systemu E4.1

W celu odchylenia rozłączać tylko po jednej stronie!