Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu na E-Chain Systemy E2/000

Złączyć

Instrukcje montażu Systemy E2/000 Złączyć i zatrzasnąć.
Instrukcje montażu Systemy E2/000 Zatrzasnąć kołki.
Instrukcje montażu Systemy E2/000 Odchylić klapki zamykające.
Instrukcje montażu Systemy E2/000 Docisnąć i zatrzasnąć.

Instrukcje montażu Systemy E2/000 Włożyć i zatrzasnąć element przyłączeniowy.

Instrukcje montażu Systemy E2/000 Zatrzasnąć grzebień prowadnika w rowku.

oddzielać

Instrukcje montażu Systemy E2/000 Podważyć klapki zamykające.
Instrukcje montażu Systemy E2/000 Odchylić klapki zamykające.
Instrukcje montażu Systemy E2/000 Podważyć element boczny.
Instrukcje montażu Systemy E2/000 Skręcić i rozłączyć.

napełnić E-Tube

Instrukcje montażu Systemy E2/000 Otwieranie: odchylić pokrywę.

Instrukcje montażu Systemy E2/000 Zamykanie: docisnąć i zatrzasnąć.

Instrukcje montażu Systemy E2/000 Połowa prowadnika E-Tube: otworzyć klapki zamykające.
Instrukcje montażu Systemy E2/000 Zdejmowanie pokrywy: podważyć.
Instrukcje montażu Systemy E2/000 Zdejmowanie pokrywy: wyjąć.

System E2/000 - wideo montażowe