Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu na E-Chain Systemy E2/000

Złączyć

Instrukcje montażu Systemy E2/000

Złączyć i zatrzasnąć.

 
Instrukcje montażu Systemy E2/000

Zatrzasnąć kołki.

 
Instrukcje montażu Systemy E2/000

Odchylić klapki zamykające.

 
Instrukcje montażu Systemy E2/000

Docisnąć i zatrzasnąć.

 

Instrukcje montażu Systemy E2/000

Włożyć i zatrzasnąć element przyłączeniowy.

 

Instrukcje montażu Systemy E2/000

Zatrzasnąć grzebień prowadnika w rowku.

 

oddzielać

Instrukcje montażu Systemy E2/000

Podważyć klapki zamykające.

 
Instrukcje montażu Systemy E2/000

Odchylić klapki zamykające.

 
Instrukcje montażu Systemy E2/000

Podważyć element boczny.

 
Instrukcje montażu Systemy E2/000

Skręcić i rozłączyć.

 

napełnić E-Tube

Instrukcje montażu Systemy E2/000

Otwieranie: odchylić pokrywę.

 

Instrukcje montażu Systemy E2/000

Zamykanie: docisnąć i zatrzasnąć.

 

Instrukcje montażu Systemy E2/000

Połowa prowadnika E-Tube: otworzyć klapki zamykające.

 
Instrukcje montażu Systemy E2/000

Zdejmowanie pokrywy: podważyć.

 
Instrukcje montażu Systemy E2/000

Zdejmowanie pokrywy: wyjąć.

 

System E2/000 - wideo montażowe