Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wskazówki dotyczące montażu prowadnika kablowego triflex® R – TRLF

Pierwsza nakładka – nasadzić ręcznie lub śrubokrętem w nacięciu

Druga i trzecia nakładka – nasadzić ręcznie

Zamknąć prowadnik – docisnąć ręką

Docisnąć do „kliknięcia”

Usunąć – dodać ogniwa prowadnika

Rozsunąć ogniwa prowadnika
Włożyć i przycisnąć

Montaż triflex® TRLF

Montaż triflex® TRLF