Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu na E-Chain Zippera

Montaż

Instrukcje montażu Zippera Przyłożyć i zatrzasnąć
Instrukcje montażu Zippera Dołączyć pokrywę
Instrukcje montażu Zippera Pozycjonować ....
Instrukcje montażu Zippera ......przycisnąć i zatrzasnąć

Demontaż

Instrukcje montażu Zippera Połączyć wszystkie pokrywy jak w “zamku błyskawicznym”
Instrukcje montażu Zippera Odłączyć pokrywy
Instrukcje montażu Zippera Podważyć część boczną
Instrukcje montażu Zippera Przekręcić i rozdzielić

Zipper - wideo montażowe