Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu na E-Chain Zippera

Montaż

Instrukcje montażu Zippera

Przyłożyć i zatrzasnąć

 
Instrukcje montażu Zippera

Dołączyć pokrywę

 
Instrukcje montażu Zippera

Pozycjonować ....

 
Instrukcje montażu Zippera

......przycisnąć i zatrzasnąć

 

Demontaż

Instrukcje montażu Zippera

Połączyć wszystkie pokrywy jak w “zamku błyskawicznym”

 
Instrukcje montażu Zippera

Odłączyć pokrywy

 
Instrukcje montażu Zippera

Podważyć część boczną

 
Instrukcje montażu Zippera

Przekręcić i rozdzielić

 

Zipper - wideo montażowe