Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Rozwiązania igus® w urządzeniach do układania rur na statku do układania rurociągu

Aplikacje na statkach do układania rurociągu są różnorodne i różnią się w zależności od aplikacji. Umożliwia to wykorzystanie morskiego e-prowadnika serii E4.1 na napinaczach, jak również na systemach spawalniczych. igus® oferuje również całkowicie zamknięte e-prowadniki do systemów spawalniczych, aby chronić przewody i węże przed wpływami zewnętrznymi. Ze względu na dużą wszechstronność e-prowadników serii E4.1, wypełnienie przewodowe i dostępna przestrzeń są idealnie dopasowane do zastosowania.
 
Kolejnym zastosowaniem na statkach jest zasilanie przez wieżę do układania rur w punkcie podparcia na głównym pokładzie. Tutaj jednak cały zestaw przewodów, jak również linie hydrauliczne lub wodne muszą być również bezpiecznie prowadzone. Użyty został tu e-prowadnik serii E4.350, który jest korzystny jak wszystkie e-prowadniki igus® ze względu na swoją odporność na korozję i bezobsługowość. Kolejną wielką zaletą jest niska waga, jak również ekonomiczność e-prowadnika w porównaniu do stalowego e-prowadnika.
W żurawiach obrotowych na statku stosowane są moduły rotacyjne igus®, które stanowią alternatywę dla pierścieni ślizgowych. Dzięki zastosowaniu przyjaznych dla przewodów e-prowadników w kompletnym systemie, nakłady na konserwację można zmniejszyć o 90% w porównaniu do pierścieni ślizgowych.
 
Może to również szczególnie dotyczyć zapytań klientów, które są planowane przez zespół inżynierów igus®. Zawsze z naciskiem na dostarczenie systemu, który jest łatwy do zintegrowania i działa bez większego wysiłku związanego z konserwacją.

Statek do układania rurociągu

Sprzęt spawalniczy i systemy dźwigowe wewnątrz statku wyposażonego w tuby E4.1.

Wieża układająca rury

Kompletne zasilanie dla wieży układającej rury bezpiecznie prowadzone przez E4.350.

Napinacz

E-prowadniki do dużych obciążeń z serii E4.1 zamontowane na napinaczach wieży do układania rur.


Projekty inżynieryjne i niestandardowe rozwiązania


Niezależnie od tego, czy chodzi o przebudowę, czy nową instalację: oferujemy niestandardowe rozwiązania specjalne do wymagających aplikacji na całym świecie - od pierwszego szkicu po oddanie do użytku na miejscu.