Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® - Temperatury

Wykres 10: Przegląd dolnych i górnych długotrwałych i krótkotrwałych temperatur pracy [°C]

 
Temperatury

Łożyska wykonane z polimerów o wysokiej wydajności wydają się być niedoceniana, szczególnie w zakresie dopuszczalnych temperatur.

Literatura bardzo często zawiera specyfikacje na długoterminową temperaturę pracy. Ciągła temperatura pracy jest najwyższą temperaturą, w której umieszczone tworzywo może wytrzymać bez obciążenia przez pewien czas bez utraty swoich właściwości mechanicznych. To standardowe badanie jednak przedstawia jedynie mniej istotne wartości charakterystyczne, jako że łożyska są prawie zawsze poddane obciążeniu. Więcej informacji ukazują temperatury pracy materiałów.

Rysunek 08: Testy materiału możliwe dla temperatur aż do 250° C

 
Tabela 04: Temperatury, w których potrzebna jest dodatkowa ochrona łożysk ślizgowych iglidur®

Materiały Temp. [°C]
iglidur® J +100
iglidur® J +60
iglidur® M250 +60
iglidur® W300 +60
iglidur® X +135
iglidur® K +70
iglidur® P +90
iglidur® GLW +80
iglidur® J260 +80
iglidur® J3 +60
iglidur® J350 +150
iglidur® L250 +55
iglidur® R +50
iglidur® J200 +60
iglidur® D +50
iglidur® V400 +100
iglidur® X6 +160
iglidur® Z +145
iglidur® UW500 +150
iglidur® H +120
iglidur® H1 +80
iglidur® H370 +100
iglidur® H2 +110
iglidur® A180 +60
iglidur® A200 +50
iglidur® A350 +140
iglidur® A500 +130
iglidur® A290 +110
iglidur® T220 +50
iglidur® F +105
iglidur® H4 +110
iglidur® Q +50
iglidur® UW +80
iglidur® B +50
iglidur® C +40

Temperatury pracy

Dolna granica temperatury określa graniczną wartość, poniżej której materiał staje się na tyle sztywny i twardy, że jest już za kruchy dla normalnych zastosowań. Górna długotrwała temperatura aplikacji jest wartością graniczną, którą materiał może tolerować prez długi okres bez widocznego pogorszenia swoich właściwości.
Górna krótkotrwała temperatura aplikacji jest to graniczna wartość powyżej której materiał robi się tak miękki, że może wytrzymać bardzo niskie zewnętrzne obciążenia.

Jako "krótkotrwała" rozumiemy tu wartość kilku minut. Niebezpieczeństwo, że łożysko wysunie się z otworu istnieje, gdy łożysko porusza się osiowo lub siły działają na to łożysko osiowo. W tych przypadkach należy dodatkowo zabezpieczyć łożysko.

Tabela 04 pokazuje granicę temperatur, od której należy dodatkowo zabezpieczyć tuleję przed wysunięciem nawet w przypadku bardzo niskich obciążeń osiowych. Im większa siła tym więcej powodów do zastosowania takiego zabezpieczenia.

Temperatura i obciążenie
Wykresy 02 i 03 pokazuja maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy [p] łożysk iglidur® przez temperaturę. Ze wzrostem temperatury, wartośc ta się zmniejsza w sposób ciągły.
Używając łożyska należy brać pod uwagę iż w wyniku tarcia temperatura łożyska może być wyższa niż temperatura otoczenia.

Współczynnik rozszerzalności cieplnej
Współczynnik rozszerzalności cieplnej polimerów jest od 10 do 20 razy wyższy niż metali. W przeciwieństwie do metali nie zmienia się również liniowo. Współczynnik rozszerzalności cieplnej łożyska iglidur® jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na luz łożyska. Wał nie zakleszcza się w łożysku w granicach odpowiednich temperatur pracy. Współczynnik rozszerzalności cieplnej łożysk iglidur® był testowany dla najważniejszych zakresów temperatur i jest podany w odpowiednich tabelach materiałowych.