Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożyska ślizgowe iglidur - Temperatury


Przegląd długoterminowych i krótkoterminowych górnych limitów temperatury zastosowania [° C] Przegląd długoterminowych i krótkoterminowych górnych limitów temperatury zastosowania [° C]

Odporność na temperatury, wysokowydajnych, polimerowych łożysk ślizgowych jest zwykle niedoszacowana. Dane często znajdują się w literaturze dotyczącej ciągłej temperatury pracy. Ciągła temperatura pracy jest najwyższą temperaturą, którą polimer może wytrzymać przez okres czasu bez redukcji wytrzymałości na rozciąganie powyżej lub poniżej ustalonego poziomu. Ten standardowy test prezentuje jedynie mniej istotną charakterystykę, ponieważ łożyska prawie zawsze są poddawane obciążeniu. Temperatury aplikacji materiałów są bardziej odkrywcze.
 

Testy materiałowe są możliwe do +250°C. Testy materiałowe są możliwe do +250°C.

Tabela 01: Temperatury przy których niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie łożysk ślizgowych iglidur

MateriałTemp. [°C]
iglidur® G+100
iglidur® J+60
iglidur® M250+60
iglidur® W300+60
iglidur® X+135
iglidur® K+70
iglidur® P+90
iglidur® GLW+80
iglidur® J260+80
iglidur® J3+60
iglidur® J350+150
iglidur® L250+55
iglidur® R+50
iglidur® J200+60
iglidur® D+50
iglidur® V400+100
iglidur® X6+160
iglidur® Z+145
iglidur® UW500+150
iglidur® H+120
iglidur® H1+80
iglidur® H370+100
iglidur® H2+110
iglidur® A180+60
iglidur® A200+50
iglidur® A350+140
iglidur® A500+130
iglidur® A290+110
iglidur® T220+50
iglidur® F+105
iglidur® H4+110
iglidur® Q+50
iglidur® UW+80
iglidur® B+50
iglidur® C+40

Temperatury pracy

Minimalna temperatura aplikacji jest poziomem, poniżej którego materiał jest tak sztywny i twardy, że staje się za kruchy do standardowych aplikacji. Maksymalna, ciągła temperatura aplikacji jest poziomem, w którym materiał może pracować bez istotnych zmian właściwości.
Maksymalna, krótkotrwała temperatura aplikacji jest poziomem powyżej, którego materiał staje się tak miękki, że może przenosić jedynie niskie siły zewnętrzne.
 
"Krótkotrwały" jest definiowany jako okres kilku minut. Jeśli łożyska ślizgowe są przemieszczane osiowo lub występują siły osiowe, istnieje większa szansa na utratę przez łożysko dopasowania na wcisk. W takich sytuacjach, niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska oprócz dopasowania na wcisk.
 
Tabela 01 przedstawia temperatury przy których niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska ślizgowego iglidur®, nawet przy niskich obciążeniach osiowych. Im większe obciążenia, tym więcej powodów przemawia za dodatkowym zabezpieczeniem.
 
Temperatura i obciążenie
Wykresy 02 i 03 pokazują maksymalny, zalecany nacisk powierzchniowy [p] łożysk ślizgowych iglidur jako funkcję temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury, wartość stale maleje.
Przy stosowaniu łożysk ślizgowych ważny jest fakt, że łożysko może rozgrzać się bardziej niż otoczenie z powodu występującego tarcia.
 
Współczynnik rozszerzalności cieplne
Liniowa rozszerzalność cieplna polimerów jest około 10 do 20 razy większa niż metali. W porównaniu do metali, rozszerzalność polimerów nie jest liniowa. Współczynnik rozszerzalności cieplnej łożysk ślizgowych iglidur ma istotny wpływ na wymagany luz łożyska. W konkretnej aplikacji luz oraz efekt zablokowania na wale nie wystepuje przy wysokich temperaturach. Współczynnik rozszerzalności cieplnej łożysk ślizgowych iglidur był testowany w odpowiednim zakresie temperatur, a wyniki są przedstawione w odpowiednich tabelach materiałowych, na początku każdego z rozdziałów.