Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu łożysk ślizgowych iglidur?Dopasowanie na wcisk tulei łożyskowych

Instalacja

Łożyska ślizgowe iglidur są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się tylko po wciśnięciu łożyska w otwór oprawy H7 o zalecanej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Zapewnia to bezpieczne osadzenie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
 
Otwór w oprawie powinien zostać przygotowany zgodnie z zalecaną tolerancją (H7) dla wszystkich łożysk i powinien być możliwie gładki, równy oraz fazowany pod kątem 20 i 30 stopni. Łożysko powinno być wciśnięte w gniazdo za pomocą prasy. Stosowanie sworzni centrujących lub kalibrujących może spowodować uszkodzenie łożyska i prowadzić do zwiększonego luzu.

Pomoc montażowa iglidur

Pomoc w dopasowaniu na wcisk łożysk ślizgowych iglidur

Łożyska ślizgowe iglidur są łożyskami mocowanymi na wcisk, więc posiadają nadwymiar i powinny być umieszczane w oprawie o tolerancji H7. Nie zawsze proces ten jest wykonywany podczas montażu za pomocą odpowiednich narzędzi. Narzędzie montażowe igus elastycznie i niezawodnie mocuje łożyska ślizgowe dla wałów o średnicy od 13–50 mm (PT-1350) i 6–20 mm (PT-0620), a nawet umożliwia montaż za pomocą młotka - proste i szybkie.

Zamów pomoc w montażu na wcisk


Pomiar średnicy wewnętrznej łożyska ślizgowego mocowanego na wcisk Pomiar średnicy wewnętrznej łożyska ślizgowego mocowanego na wcisk
Położenie płaszczyzn pomiarowych Rys. 1: pozycje linii pomiarowych (1, 2, 3 = linie pomiarowe)

Tolerancje oraz system pomiarowy

Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
 
W związku z tym, istnieją różne klasy tolerancji dla łożysk ślizgowych iglidur®. W zakresie tych tolerancji, łożyska ślizgowe iglidur® mogą pracować w zakresie dopuszczalnych temperatur pracy oraz w określonych warunkach wilgotności, aż do poziomu 70% zgodnie z zalecaniami instalacyjnymi. Jeśli obecne są wyższe poziomy wilgotności powietrza lub łożysko jest używane pod wodą, należy wybierać materiały o niskiej absorpcji wilgoci.
 
Dzięki darmowemu kalkulatorowi igus Fit możesz szybko i łatwo obliczyć dopasowanie oraz tolerancje zgodnie z wymogami ISO 286. Dodatkowo pokazane są minimalne i maksymalne wymiary oraz związany z nimi rodzaj dopasowania.
Przejdź do kalkulatora Fit
 

Sprawdź, czy łożysko jest prawidłowo osadzone

Łożyska ślizgowe iglidur to mocowane na wcisk łożyska przeznaczone do stosowania w oprawach z gniazdem wykonanym w standardzie H7. To dopasowanie na wcisk łożysk, unieruchamia łożyska w oprawie, a ostateczna średnica wewnętrzna łożysk ślizgowych zostaje osiągnięta dopiero po wciśnięciu łożyska. Test wielkości łożyska przeprowadza się, gdy łożysko jest zamontowane w otworze o minimalnym określonym wymiarze; zarówno za pomocą czujnika zegarowego, jak i miernika wtyku.

  • Pin pomiarowy wciśnięty w otwór, musi łatwo przejść przez łożysko
  • Przy pomiarze 3 punktowym, wewnętrzna średnica łożyska musi zawierać się w tolerancji wymiaru na płaszczyźnie pomiarowej (wykres 1)

Przyczyny odchyleń wymiarowych

Mimo starannego procesu produkcji oraz montażu łożysk mogą wystąpić pytania oraz różnice związane z rekomendowanymi wymiarami oraz tolerancjami montażowymi. Z tego powodu, stworzyliśmy listę najczęstszych przyczyn tych sytuacji. W wielu sytuacjach, różnice w tolerancjach montażowych łożyska mogą być szybko znalezione:

  • Otwór nie jest odpowiednio sfazowany, co spowodowało usunięcie części materiału łożyska podczas wcisku
  • Zastosowano pin centrujący, który spowodował odkształcenie wewnętrznej średnicy łożyska podczas wciskania
  • Otwór nie posiada odpowiednich tolerancji montażowych (zwykle H7)
  • Oprawa została wykonana z miękkiego materiału, który uległ odkształceniu podczas instalacji łożyska 
  • Wał nie posiada zalecanych tolerancji wymiarowych
  • Pomiaru nie dokonano w obrębie linii pomiarowych


Przyczepność

Do mocowania łożyska zazwyczaj nie trzeba stosować kleju. Jeśli istnieje ryzyko utraty pewnego pasowania z uwagi na wysokie temperatury, należy zastosować łożysko ślizgowe o wyższej odporności termicznej. Jeśli jednak w planach jest zabezpieczenie łożyska przy pomocy kleju, niezbędne będzie przeprowadzenie odpowiednich testów w każdym przypadku. Proste przełożenie pomyślnych wyników z innych zastosowań nie jest możliwe.

 

Obróbka

Łożyska ślizgowe iglidur są dostarczane w stanie gotowym do montażu. Szeroka gama produktów pozwala na zastosowanie standardowego wymiaru łożyska w większości przypadków. Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest późniejsze obrobienie łożyska ślizgowego, tabela poniżej przedstawia standardowe warunki dla obróbki mechanicznej. W miarę możliwości należy unikać obróbki mechanicznej powierzchni ślizgowych. Wynikiem takiej obróbki jest zwykle zwiększone zużycie łożyska. Wyjątkiem jest, na przykład, iglidur  M250, który jest szczególnie odpowiedni do późniejszej obróbki. Dla innych łożysk ślizgowych iglidur, wady obrabianej powierzchni ślizgowej mogą zostać wyeliminowane poprzez smarowanie podczas montażu.

 

Wskazówki dotyczące obróbki

ProceduraToczenieWiercenieFrezowanie
Materiał narzędziSSSSSS
Posuw [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5do 0,5
Kąt przyłożenia5 ... 1510 ... 12 
Kąt zacisku0 ... 103 ... 5 
Szybkość-
cięcia [m/min]
200 ... 50050 ... 100do 1000Gotowe do wysyłki w 48-72 godzin
Czas dostawy na zapytanie