Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Klasyfikacja chainflex®

Aby ułatwić wybór przewodów wszystkie typy chainflex® zostały sklasyfikowane według kryteriów wymagań, odporności na olej i drogi przesuwu. Im wyższy numer, tym lepszy jest przewód i na odwrót, im niższy numer, tym niższa jest cena przewodu.
 
Przykład:Szukasz przewodu, który spełni najwyższe wymogi pod względem wytrzymałości mechanicznej. Dodatkowo, przewód jest zaprojektowany, aby spełniać wymagania dotyczące olejoodporności zgodnie z DIN EN 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2. W zastosowaniach bez podparcia i ślizgowych przewód może przemieszczać się na odległość do 100 m.
 
Klasyfikacja służy do wyboru pomiędzy parametrami:
 
Wymogi: 6 Przesuw: 5 Odporność na olej: 3
W ten sposób otrzymujemy klasyfikację przewodu, w tym przypadku „Klasa 6.5.3”. Klasyfikacja jest również widoczna po lewej stronie właściwych stron produktów.

Na klasę chainflex® składają się 3 pozycje:

Odporność na naprężenia (R i V)
 
od 1 do 7

Obciążenie  

1: Elastyczne przewody
 
2: Przewody o wysokiej elastyczności
 
3: Przewody do prowadników kablowych bez specjalnej konstrukcji (np. splatania warstwowego).
 
4: Przewody o specjalnej konstrukcji do ciągłych ruchów w prowadnikach kablowych ze średnim obciążeniem, promienie od 7,5 x średnica, prędkość maks. 3 m/s
 
5: Przewody do ciągłych ruchów w prowadnikach kablowych, trudne warunki pracy, promień od 6,8 x średnica, prędkość maks. 10 m/s
 
6: Przewody do ciągłych ruchów w prowadnikach kablowych w trudnych warunkach, promienie 5 x średnica, prędkość maks. 10 m/s
 
7: Przewody do ciągłych ruchów w prowadnikach kablowych w trudnych warunkach pracy i z najmniejszymi promieniami, zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne, promienie od 4 x średnica, prędkość maks. 10 m/s i inne wymogi

Droga przemieszczenia
 
od 1 do 7

Droga przesuwu  

1: bez wsparcia
 
2: Przesuwy maks. 10 m
 
2: Przesuwy maks. 20 m
 
2: Przesuwy maks. 50 m
 
2: Przesuwy maks. 100 m
 
6: Przesuwy maks. 400 m i inne wymogi
 
7: Zastosowania wymagające skręcania przewodów

Olejoodporność
 
od 1 do 4

Olej  

1: Brak odporności na olej
 
2: Odporność na olej zgodna z normą DIN PN-EN 50363-4-1
 
3: Odporność na olej zgodna z normą DIN PN-EN 50363-10-2
 
4: Odporność na olej zgodna z normą DIN PN-EN 60811-2-1, odporność na bio-olej zgodna z normą VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB DEA

W teorii możliwe są poniższe klasy: najniższa "Klasa1.1.1", najwyższa "Klasa 7.7.4"

Co oznacza klasyfikacja przewodów chainflex®?

Przez ponad 20 lat firma igus® oferowała przewody pod marką chainflex® do prowadników kablowych w układzie ruchu ciągłego, które mają jedną, unikatową zaletę:
są niezawodne.
Aby to osiągnąć, przewody chainflex® muszą spełnić rygorystyczne wymogi we wszystkich zastosowaniach prowadników kablowych, takie jak małe promienie gięcia, wysokie częstotliwości cykli pracy, niewielka przestrzeń instalacji oraz odporność na różne substancje chemiczne, a także spełnić określone parametry dynamiczne.
Firma igus® przeprowadza podstawowe badania kwalifikacyjne przewodów zgodnie z normami igus® w wewnętrznym centrum technicznym i laboratorium badawczym. Te normy kwalifikacyjne chainflex® obejmują plany badawcze, które określają klasę przewodów firmy igus®.

1. Standardowa kwalifikacja przewodów chainflex® – „Materiały”

Poza typowymi testami zgodności określonych przewodów z normami (np. testami cykli wytrzymałości na zginanie, starzenia, odporności na ścieranie i substancje chemiczne, odporności ogniowej itp.) materiały proponowane do wykorzystania w produkcji seryjnej przewodów chainflex® muszą przejść szereg testów wytrzymałościowych wewnątrz prowadników kablowych. Te programy testowe mogą trwać nawet 3 lata i zawsze opierają się na testach ruchowych z wykorzystaniem materiałów stosowanych w prowadnikach kablowych. Testy obejmują:

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w temperaturze pokojowej, w przesuwach ślizgowych bez wsparcia.

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w temperaturach poniżej punktu zamarzania, z przesuwami 8 m (maks. -40°C, w zależności od materiałów)

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w różnych cieczach, z przesuwami ok. 0,5 m.

Testy odporności na ścieranieTesty odporności na ścieranie w połączeniu z testami materiałów prowadników.

3. Standardowa kwalifikacja przewodów chainflex®

Te programy testowe opierają się na standardowych specyfikacjach urzędów wydających certyfikaty i są przeprowadzane zgodnie z tymi specyfikacjami.

Testlab

Firma igus® kompleksowo rozszerzyła swoje laboratorium do badań prowadników kablowych i przewodów na powierzchni 1030 m2. Nowe produkty standardowe i niestandardowe prowadniki kablowe są poddawane ciągłym testom na ponad 70 platformach testowych.

 

2. Standardowa kwalifikacja przewodów chainflex® – „Konstrukcja”

W zależności od zdefiniowanego celu (np. podwójny cykl ruchu), te programy testowe, które mogą trwać od 1 do 3 lat, zawsze opierają się na testach ruchu w prowadnikach kablowych i z prowadnikami kablowymi. Testy obejmują:

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w temperaturze pokojowej, w przesuwach ślizgowych bez wsparcia. Promienie są znacznie mniejsze niż promienie następnie podawane w katalogu.

Testy wytrzymałości na zginaniew prowadnikach kablowych, w różnych temperaturach od -40°C do +60°C – w zależności od konstrukcji i materiału – w przesuwach ślizgowych, z mniejszymi promieniami niż następnie podawane w katalogu.

Testy wytrzymałości na skręcaniew prowadnikach kablowych triflex® przy ±180°/m w przypadku przewodów skręcanych, na platformie testowej z 1 m prowadnika kablowego triflex®.

Testy wytrzymałości na skręcaniew prowadnikach kablowych triflex® z programami ruchu w robotach 6-osiowych.

4. Standardowa kwalifikacja przewodów chainflex® – „Optymalizacja produkcji”

Po wieloletniej kwalifikacji konstrukcji i materiałów procesy produkcyjne są kwalifikowane i definiowane na poziomie maszynowym w celu utrzymania jak najniższej tolerancji produkcyjnej. Przewody są oczywiście systematycznie i stale sprawdzane w produkowanych seriach oraz poddawane testom serii. Testy serii w firmie igus®:

Rejestracja i weryfikacja parametrów produkcyjnych w przewodach chainflex®.

Testy wytrzymałości na zginanie w platformach testowych prowadników kablowych z krótkimi, szybkimi przesuwami.


Aby uprościć wybór z blisko 1000 ruchomych przewodów do prowadników kablowych, firma igus® wprowadziła nowe kryterium wyboru i kwalifikacji przewodów ze względu na „Klasy” w oparciu o te testy serii.
Na podstawie tych „Klas” można szybko i łatwo wybrać odpowiedni przewód do danego zastosowania. „Klasa” opisuje przewidywane obciążenia, przesuwy oraz wymaganą odporność na olej/substancje zewnętrzne.