Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Suplementy do instrukcji montażu oraz informacji katalogowych
dla prowadników kablowych igus® Klasyfikacja:

1. Dane techniczne

Patrz informacje katalogowe:

2. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Niniejsza dodatkowa instrukcja obsługi dotyczy prowadników kablowych w wykonaniu przeciwwybuchowym typu „EDS” w kolorze szarym (zbliżonym do RAL 7015). Stanowi ona uzupełnienie danych katalogowych oraz instrukcji montażowej dla standardowych prowadników kablowych. Wskazówki zawarte w tej instrukcji zawierają tylko dane dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. Dane techniczne z instrukcji montażowej dla standardowych prowadników kablowych pozostają bez zmian, o ile w niniejszej instrukcji nie zostały wykluczone lub zastąpione.

3. Montaż, demontaż i instalacja

Aby zapewnić bezproblemowe działanie, należy przestrzegać instrukcji montażu dla standardowych prowadników kablowych oraz informacji katalogowych zarówno przy montażu, demontażu, jak i instalacji. Prowadniki kablowe igus® ESD należy odpowiednio uziemić, zgodnie z rysunkiem nr 18392.2, aby wyładować wszelką elektryczność statyczną. Montażu, instalacji, oddawania do użytku i konserwacji może dokonywać wyłącznie „personel przeszkolony w zakresie ochrony przed wybuchem”!W trakcie instalacji i obsługi, należy również przestrzegać właściwych krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a także lokalnych przepisów dotyczących ochrony przed wybuchem.

4. Oddawanie do użytku

Przed oddaniem do użytku poprawność instalacji musi zostać zweryfikowana zgodnie z instrukcjami montażu dla standardowych prowadników kablowych oraz z informacjami katalogowymi. Należy sprawdzić, czy zastosowano odpowiednie uziemienie, w szczególności w przypadku prowadników kablowych ESD.

5. Konserwacja

Prowadniki kablowe igus® nie wymagają konserwacji*. Odpowiednie uziemienie prowadników kablowych należy systematycznie sprawdzać w regularnych odstępach czasu. (*w przypadku dużych projektów, w niektórych przypadkach konieczne mogą być indywidualne plany konserwacji, które są w razie potrzeby przygotowywane)

Podłączanie prowadnika kablowego ESD

Podłączanie prowadnika kablowego ESD

 

A = uchwyty montażowe (koniec ruchomy i koniec nieruchomy) przewodzące prąd elektryczny (tj. materiał ESD lub metal)
B = materiał prowadnika kablowego ESD
C = przewodząca prąd elektryczny powierzchnia bazowa lub przewodzące prąd elektryczny koryta prowadzące (tj. metal)
D= materiał prowadnika kablowego ESD