Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® WKMEX-10-80: Gotowe urządzenie pomiarowe

 

A = Prowadnik 045.10.028.0 nie jest częścią produktu
B = pzrewody sygnałowe
C = K2

 

System pomiarowy drylin® WKMEX do małych przestrzeni instalacyjnych. Czujnik jest zintegrowany z wózkiem (całkowita wysokość 36 mm). Dostępne trzy warianty czujnika, dwa kompatybilne z napędem liniowym TTL. Do prowadzenia kabla sygnałowego zaleca się e-prowadnik z serii 045.10.028.0. Numery artykułów odpowiadające określonym długościom, patrz:
system E2 micro
system prowadnika kablowego


Gotowe do dopasowania urządzenie pomiarowe na potrzeby zewnętrznego wyjścia sygnału

Przy parametrach nastawczych IW4 i temperaturą otoczenia +20°C: Rozdzielczość: ±(0.025 + 0.02 · L) L = długość mierzona w metrach; Powtarzalność: ±0.025 mm

Przy parametrach nastawczych IW4 i temperaturą otoczenia +20°C: Rozdzielczość: ±(0.025 + 0.02 · L) L = długość mierzona w metrach; Powtarzalność: ±0.025 mm

Niewielki czujnik ze zintegrowanym modułem

Sygnały wyjściowe: Układ przeciwsobny odporny na długotrwałezwarcie, z sygnałami inwertowanymi (A. A/, B, B/, Z, Z/)

Nr części:

Urządzenie pomiaru Programu Dostawy

Wszystkie typy A A2 C C2 H2 K2 Rozdzielczość    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
 WKMEX-10-80-2.5-00-01 107 70 100 87 36 M6 0,1 na zapytanie 
 WKMEX-10-80-2.5-01-01 107 70 100 87 36 M6 0,1 na zapytanie 
 WKMEX-10-80-2.5-11-01 107 70 100 87 36 M6 0,1 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog

  Rodzaj czujnika Napięcie nominalne Moc wyjściowa max. długość przewodu sygnałowego
  00 10 - 30 V 10 - 30 V 30 m
  01 10 - 30 V 5 V (TTL Line Driver) 50 m
  11 5 V 5 V (TTL Line Driver) 10 m

Właściwości
Zasada pomiaru Inkrementalny
Powtarzalność pozycjonowania Przyrost ± 1
Rozmiar bieguna 5 mm
Obudowa czujnika Odlew ciśnieniowy z cynku
Klasa ochrony IP67
Temperatura robocza -10 … +70° C
Maks. wilgotność 95%, bez kondensacji
Max. prędkość 4,0 m/s
Zasilanie VD 5 VDC lub 10 do 30 VDC
Pobór prądu 5 VDC: maks. 200 mA
10 do 30 VDC: maks. 150 mA
Wewnętrzne układy elektroniczne Wewnętrzne układy elektroniczne
Moc wyjściowa 5 V-TTL sterownik lub 10 do 30 V_HTL
Źródło A, A‘,B, B‘, Z, Z‘
Maks. długość przewodu Maks. długość przewodu 5V/5V-TTL = 10 m
10-30V/10-30V = 30 m
10-30V/5V-TTL = 50 m

Maks. akceptowalna odległość od taśmy magnetycznej 2,0 mm
Rodzaj połączenia Zakończenia przewodów niezarobione

Więcej informacji: