Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Kosz kalibrujący w linii technologicznej wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii

Kosz kalibrujący  
Linia technologiczna wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii  

- Do produkcji bardzo szerokich folii rurowych stosuje się tak zwane linie technologiczne wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Tutaj wąż tworzony jest przez narzędzie o kształcie pierścienia, które jest ciągnięte pionowo w górę przez tzw. trzpień rozdmuchujący. Pomiędzy pierścieniem (narzędziem) nadmuchującym i urządzeniem spłaszczającym znajduje się tzw. kosz kalibrujący, który określa i stabilizuje rozmiar folii (średnicę pęcherza). Oznacza to, iż kosz kalibrujący ma bezpośredni wpływ na jakość folii. Podczas produkcji folia uwalnia niestabilne substancje (monomery), które łączą się z cząstkami pyłu w powietrzu. Ta lepka folia osiada na powierzchni kosza kalibrującego. Aby zapewnić płynną produkcję, kosz kalibrujący musi być regularnie czyszczony. W większości przypadków proces czyszczenia przeprowadzany jest za pomocą nowoczesnych "wysokociśnieniowych urządzeń myjących". W tradycyjnych rozwiązaniach podczas czyszczenia smar na łożyskach ulega zmyciu, a czasem spłukiwanie powoduje wręcz dostanie się cząstek brudu do łożyska. Powoduje to problemy w postaci przestojów i wynikających z nich kosztów. ”
 
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf

Przejdź do zastosowanych produktów tutaj
Więcej interesujących zastosowań z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Przejdź do konkursu manus®