Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

igus® wspiera podstawowe badania w TU Darmstadt

Alexander Schiesser, student Instytutu Chemii Fizycznej na TU Darmstadt,stworzył urządzenia do pomiaru absorbcji ciepła małych molekuł organicznych poprzez monokryształy ( np.. Platyna (111)).

Ultra wysoko urządzenie próżniowe składa się z kilku komponentów.

1. Przy pomocy mikrokalorimetru, wykrywane są ilości ciepła, które wznoszą się gdy molekuła uderza uprzednio oczyszczoną powierzchnię w próżni. Funkcjonalność można porównać do tej czujnika ruchu, która również jest związana z promieniowaniem cieplnym.

2. Metr gazu generuje pulsację gazu, która zawiera jedynie 10E13 molekuł.

3. Gaz jest mierzony w turach poprzez spektometr .

Ogólny przegląd urządzenia próżniowego.
Tarcza ciepła.

W celu uzyskania najbardziej dokładnych wyników pomiarów, ważne jest to aby składniki komponentów ( głównie stal nierdzewna ) wydzielały jak najmniejszą ilość gazów przy tak niskim ciśnieniu przy jednoczesnym utrzymaniu własności elastycznych. Łożyska ślizgowe igus® były w stanie spełnić te wymagania w doskonały sposób. Zapewniaja one doskonałą elastyczność i jednoczesną precyzję mimo wysokich temperatur ( do 180 st. C podczas procesu pieczenia ).

System znajduje zastosowanie w warunkach zachodzenia reakcji powierzchniowych i mógł wspomóc wytwarzanie katalizerów.

More on applied products here

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.