Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Aplikacja WebGuide

.  

plastics for longer life® dostępna również dla narzędzi typu iPad oraz tabletów z systemem Android

Nowy katalog drukowany igus® „WebGuide – telewizyjny przewodnik dla techników” nie zostaje w tyle – teraz jest dostępny również w formie interaktywnej aplikacji dla użytkowników urządzeń przenośnych, np. urządzeń typu iPad.
Dzięki temu, katalog drukowany, który i tak jest już bardzo zorientowany na zawartość online, jest jeszcze bardziej przydatny i przyjazny dla użytkownika. Produkty można szybko wybierać za pomocą zaledwie kilku kliknięć, porównywać je na stronie produktu, a następnie kupować bezpośrednio w sklepie internetowym igus® dzięki funkcji Quicklink.
 
Informacje ogólne na temat funkcji aplikacji:

Funkcja przeszukiwania całego tekstu umożliwia jeszcze szybsze wyszukiwanie produktów

Widok strony zapewnia łatwiejszą nawigację

Funkcja notatek pozwala na dodawanie własnych komentarzy

Możliwość dodawania osobistych kart

Łącze do witryny firmy igus®

Funkcja słownika pojęć


Aplikacja igus® WebGuide z katalogiem jest dostępna bezpłatnie na urządzenia iPad i tablety z systemem Android w języku niemieckim i angielskim. Można je wygodnie pobrać z serwisów Apple App Store lub Google Play

Przenieś do sklepu