Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Narzędzia i akcesoria igus® – zgodnie ze standardem Intercontec

Kleszczyki do zagniatania do SERII A i B

MAT01710294  
Ręczne kleszczyki do zagniatania

Do styków Ø 1 mm o przekroju kabla do 1 mm² uzupełnione wkładką do ustawiania położenia  MAT01710294

 
Wkładka

pozycjonująca do styków Ø 0,6 mm  MAT0179467

Kleszczyki do zagniatania do SERII M17

MAT0178919  
Ręczne kleszczyki do zagniatania

Do styków Ø 0.6 mm o przekroju kabla do 0.5 mm² uzupełnione wkładką do ustawiania położenia  MAT0178919

Alternatywne kleszczyki do zagniatania do A lub C

MAT01713970  
Ręczne kleszczyki do zagniatania

Narzędzie do zaciskania o czterech trzpieniach do styków Ø od 0.14 mm² do 6.0 mm² uzupełnione elementem ustalającym
[Wakoadd part artnr="MAT01713970" text="MAT01713970"]

Kleszczyki do zagniatania do SERII A, B, C, D i M17

MAT0175736  
Ręczne kleszczyki do zagniatania

Do styków Ø 1 mm i Ø 2 mm o przekroju kabla do 4 mm² obejmujące bloki do ustawiania położenia
 MAT0175736

 
Wkładka

do styków Ø 1 mm
 MAT0178195

 
Wkładka

do styków Ø 2 mm
 MAT0178196

 
Wkładka

do styków Ø 1 mm i Ø 2 mm
 MAT0177855

 
Wkładka

do styków Ø 2 mm
 MAT01714573

MAT01714574  
Wkładka

do styków Ø 1,5 mm
 MAT01714574

 
Wkładka

do styków od Ø 0,5 do 2,5 mm
 MAT0178920

 
Wkładka

do styków Ø 1,6 mm
 MAT0177853

 
Wkładka

do styków Ø 1,6 mm
 MAT01714575

Kleszczyki do zagniatania do SERII C

MAT0179194  
Ręczne kleszczyki do zagniatania

Do stykówØ 3.6 mm o przekroju kabla do 16 mm² obejmujące bloki do ustawiania położenia
 MAT0179194

 
Wkładka

do styków Ø 3,6 mm
 MAT0179195

Kleszczyki do zagniatania do SERII C

Zaciskarka pneumatyczna  
pneumatyczne kleszczyki do zagniatania

Do stykówØ 3.6 mm i Ø 2.0 mmo przekroju poprzecznym 1.5 -16 mm²
 Zapytania

Element ustalający  
Wkładka do zagniatania do pneumatycznych kleszczyków do zagniatania

Kontakt Średnica przewodu  
Wtyk Ø 2,0 mm
Pierścień Ø 3,6 mm
1.5/2.5 mm²
1.5/2.5 mm²
 na żądanie
Wtyk Ø 3,6 mm
Pierścień Ø 3,6 mm
4.0/6.0 mm²  na żądanie
Wtyk Ø 3,6 mm
Pierścień Ø 3,6 mm
10,0 mm²  na żądanie
Wtyk Ø 3,6 mm
Pierścień Ø 3,6 mm
16,0 mm²  na żądanie

Element ustalający do pneumatycznych kleszczyków do zagniatania

Kontakt Średnica przewodu  
Wtyk Ø 2,0 mm
Pierścień Ø 2,0 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 na żądanie
Wtyk Ø 3,6 mm
Pierścień Ø 3,6 mm
1,5-10,0 mm²  na żądanie
Wtyk Ø 3,6 mm
Pierścień Ø 3,6 mm
1,5-16,0 mm²  na żądanie

Kleszczyki do zagniatania do SERII S i D

 
Kleszczyki do zagniatania zasilane akumulatorowo, B131-C

 MAT0177854

Średnica przewodu  

Średnica przewodu może być dostosowana na indywidualne zamówienie:

Wkładka do zagniatania do 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Wkładka do zagniatania do 25 mm²  MAT01713678
Wkładka do zagniatania do 35 mm²  MAT01713677
Wkładka do zagniatania do 50 mm²  MAT01713676

Zaciskarka pneumatyczna przeznaczona dla Yamaichi Y-CONKIT

 
Zaciskarka pneumatyczna dla

Y-ConTool-11
 MAT0176447

 
Narzędzie do usuwania izolacji

 MAT01719767

 
Narzędzie ułatwiające montaż

Y-ConTool-30
 MAT01717349